TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ta­vegyl Şu­rupNo­var­tis CH

Kle­mas­tin (hid­ro­jenfu­ma­ra­t)

Ambalaj: 1 mg/10 mLx100 mL’lik şişe.

Ta­vegyl Tab­let

Kle­mas­tin

Ambalaj: 1 mgx20 tablet.

End.:Sa­mannez­le­si ve di­ğer aler­jik ri­no­pa­ti­ler, ür­ti­ker, de­ri re­ak­si­yon­la­rı,ilaç ve gı­da aler­ji­le­ri, pru­ri­tus ve ka­şın­tı der­ma­toz­lar, akut vekro­nik ek­ze­ma ve te­mas ek­ze­ma­sın­da yar­dım­cı ola­rak, bö­cek sok­ma­la­rıve ısır­ma­la­rın­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Kle­mas­tinve­ya ben­zhid­ril eter gru­bu an­ti­his­ta­mi­nik­le­re du­yar­lı ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Dar açı­lı glo­kom, ste­noz­lu pep­tik ül­ser, pi­lo­ro­du­o­de­nalobs­trük­si­yon, üri­ner re­tan­si­yon­lu pros­tat hi­pert­ro­fi­si ve saf­rayo­lu obs­trük­si­yo­nu ol­gu­la­rın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Mut­lakge­rek­sin­me ol­ma­dık­ça ge­be­ler­de ve em­zi­ren an­ne­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Ba­zı du­yar­lı ki­şi­ler­de se­da­tif et­ki gös­te­re­bi­lir. Bu ne­den­le,ara­ba kul­la­nan ve­ya ma­ki­ne­de ça­lı­şan has­ta­lar­da dik­kat ge­rek­li­dir.

Yan E.:Yor­gun­luk,se­das­yon, ser­sem­lik, ağız ku­ru­lu­ğu, özel­lik­le ço­cuk­lar­da SSS sti­mü­las­yo­nu,baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, ka­bız­lık, dö­kün­tü­ler, bu­lan­tı gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:An­ti­his­ta­mi­nik­lerse­da­tif­le­rin, hip­no­tik­le­rin ve al­ko­lün et­ki­si­ni güç­len­di­rir­ler.MAO in­hi­bi­tör­le­ri­ an­ti­his­ta­mi­nik­le­rin an­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­nigüç­len­di­rir ve uza­tır­lar.

Doz Önerisi: Tavegyl Şurup: Gün­lükdoz Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­dan bü­yük ço­cuk­la­ra sa­bah ve ak­şam ol­maküze­re 10 mL şu­rup, inat­çı ol­gu­lar­da gün­de 60 mL şu­rup ve­ri­le­bi­lir.Tavegyl Tablet: Ye­tiş­kin­ler ve 12 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­la­ra sa­bah kah­val­tı­dan son­ra ve ak­şam yat­ma­dan ön­ce (12sa­at­te bir) alın­mak üze­re 1 tab­let, inat­çı ol­gu­lar­da gün­de 6 tab­le­teka­dar çı­kı­la­bi­lir. 6-12 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra sa­bah kah­val­tı­dan son­rave ge­ce ya­tar­ken ½-1 tab­let ve­ri­lir.

Tavegyl adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki