TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Te­ars Na­tu­ra­le Free Göz Damlası   Al­con

Dekstran 70 0.0010 g,sodyum klorür 0.0052 g, potasyum klorür 0.0012 g, hidroksipropil metil selüloz0.0030 g, sodyum borat ( dekahidrat ) 0.0035 g/ml

Ambalaj: 0.8 mL’lik tek dozluk 32 plastik tüp içe­ren ambalaj.

Te­ars Na­tu­ra­le II Göz So­lüs­yo­nu

Dekst­ran-70 1.00 mg,sod­yum klo­rur 6.00 mg, bo­raks 3.50 mg, po­tas­yum klo­rur 1.20 mg, kon­sant­rehid­rok­lo­rik asit ve/ve­ya sod­yum hid­rok­sit pH aya­rı için, poly­qu­ater­ni­um-1so­lus­yon 0.01 mg (poly­qu­ater­ni­um-1’e eş­de­ğer), hid­rok­sip­ro­pil me­til­se­lu­loz3.00 mg

Ambalaj: 15 mL’lik plas­tik Drop-Ta­iner şişe.

End.:Göz­ya­şı­nındo­ğal pH sı­nır­la­rı için­de ve op­tik pa­ra­met­re­le­ri boz­ma­ya­cak özel­lik­teolan Te­ars Na­tu­ra­le, ay­nı za­man­da tek doz­luk kul­la­nım için ko­ru­yu­cumad­de içer­me­den ha­zır­lan­mış bir ürün ola­rak, ku­ru göz send­ro­mu (ke­ra­ti­tissic­ca), ek­sof­tal­mi­ye bağ­lı ku­ru­luk, la­gof­tal­mi, okü­ler yü­ze­yin ye­ter­sizve­ya bo­zuk nem­len­di­ril­me­si­ne bağ­lı olan di­ğer pa­to­l­ojik du­rum­lar­dagöz­ya­şı subs­ti­tüs­yo­nun­da en­di­ke­dir.

Doz Önerisi:Tears Naturale Free: Her gö­ze gün­de 4 kez bi­rer dam­la dam­la­tı­lır. Bir­tekdoz sağ ve/ve­ya sol gö­ze bi­rer dam­la uy­gu­la­ya­cak mik­ta­rı içe­rir. Dam­lat­magö­zün iç ki­ri­şi­ne, bu alan­da dam­lat­ma­ya uy­gun bir cep­çik elin bir par­ma­ğıyar­dı­mıy­la oluş­tu­ru­la­rak ya­pı­lır. Dam­lat­ma son­ra­sı göz ka­pak­la­rı10 sa­ni­ye ka­pa­lı tu­tul­ma­lı­dır. Pre­pa­rat ko­ru­yu­cu mad­de içer­me­di­ğin­den,an­cak 12 saatlik kul­la­nım için­dir.TearsNaturale II: Ge­rek du­yul­du­ğun­da ra­hat­sızgöz ve­ya göz­le­re 1-2 dam­la 3 ko­lay ba­sa­mak­ta uy­gu­la­nır: Ba­ş ar­ka­yaya­tı­rı­lır. El gö­zün al­tı­na yer­leş­ti­ri­lir ve gö­z ile alt göz ka­pa­ğıara­sın­da V şek­lin­de­ki ke­se gö­rü­le­ne ka­dar ya­vaş­ça aşa­ğı­ya çe­ki­lir.Ke­se­ye bir ve­ya iki dam­la sı­kı­lır.

Tearsnaturale adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki