TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tran­ko-Bus­kas Dra­je  Fa­ko

Me­da­ze­pam 10 mg, hi­yos­i­n-N-bu­tilb­ro­mür10 mg

Ambalaj: 20 ve 40 dra­je.

End.:Esas iti­ba­riy­lebü­tün ka­rın böl­ge­sin­de psi­şik ger­gin­lik­le­re bağ­lı ola­rak olu­şanspazm­lar­da kul­la­nı­lır ve si­nir­sel mi­de yan­ma­sı-mi­de kramp­la­rı, ül­serve gast­ro­du­ode­nit, saf­ra yol­la­rın­da­ki şiş­kin­lik ve kram­p ağ­rı­la­rı,si­nir­sel ba­ğır­sak spazm­la­rı, hıç­kı­rık, dis­me­no­re, pa­ra­met­ro­pa­tispas­ti­ka ve menst­rü­as­yon ön­ce­si ger­gin­lik­ler, hır­çın­lık ve kli­mak­te­ri­umya­kın­ma­la­rın­da de en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Bi­le­şim­de­kimad­de­ler­den her­han­gi bi­ri­ne aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da, ge­be­likve em­zir­me dö­nem­le­rin­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Bir­lik­te al­kol, bar­bi­tü­rat, di­ğer sant­ral si­nirsis­te­mi dep­re­san­la­rı, an­ti­his­ta­mi­nik­ler ve fe­no­ti­ya­zin­ler alın­ma­ma­lı­dır.Çün­kü bel­le­ği bo­za­bi­lir­ler, ser­sem­lik ve unut­kan­lık ya­pa­bi­lir­lerve pa­ra­sem­pa­to­li­tik et­ki­yi ar­tı­ra­bi­lir­ler. Bu­nun so­nu­cu ola­rakda ara­ba ve alet kul­la­nıl­ma­ma­sı öne­ri­lir. De­vam­lı kul­la­nıl­ma­sı ha­lin­depsi­şik ve fi­zik­sel ba­ğım­lı­lık ya­pa­bi­lir­ler. Göz içi ba­sın­cı­nı ar­tır­dı­ğın­dan,glo­kom­lu has­ta­la­rın kul­lan­ma­ma­sı öne­ri­lir.

Yan E.:Na­di­renbu­lan­tı, kus­ma, ağız ku­ru­lu­ğu, baş ağ­rı­sı, baş dön­me­si, id­rar re­tan­si­yo­nugö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Ola­ğan doz gün­de 3-4 kez 1’er dra­je­dir. Ba­zı du­rum­lar­date­da­vi baş­lan­gı­cın­da doz sa­bah, öğ­le, ikin­di ve ak­şam ol­mak üze­rebi­rer dra­je ar­tı­rı­lır. İla­cın mü­sek­kin et­ki­si has­ta ta­ra­fın­dankuv­vet­le his­se­di­lir­se, öğ­le do­zu kal­dı­rı­la­rak op­ti­mal doz el­deedi­lir. Bo­yar mad­de ola­rak içer­di­ği tart­ra­zi­nin du­yar­lık re­ak­si­yo­nugös­ter­me po­tan­si­ye­li var­dır.

Trankobuskas adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki