TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­am­te­ril Kap­sülDe­va

Hid­rok­lo­rotiyazit25 mg, tri­am­te­re­n 50 mg

Ambalaj: 20 kapsül.

End.:Konjestifkalp yetmezliği, karaciğer sirozu ve nefrotik sendrom eş­li­ğinde görülen ödemtedavi­sinde kullanılır. Ayrıca çeşitli ilaçların (kortikosteroid, estrojenler)neden olduğu ödemlerle, premenstrüel ödemde de en­di­kedir. Hafif ve ortaşiddette hipertansiyonda (tek başına veya diğer antihipertansiflerle birlikte)kullanılır.

Kontr.E.:Spironolakton,amilorid gibi başka potasyum tutucu ilaçlarla veya formülünde triamteren içerenbaşka müstahzarlarla birlikte kulla­nılmama­lıdır. Potasyum içeren yapay tuzlarile beraber alınma­ma­lı­dır. Ağır hipokalemi varlığı dışında bu kombinasyonile birlikte ayrıca potasyum kullanılmamalıdır. Anüride, akut ve kronik renalyetmezlikte veya belirgin bir renal bozukluk varlığında bileşimdeki maddelerekarşı aşırı duyarlığı olanlarda; hepatik ensefalopatide ve hiperkalemide kontrendi­kedir.

Uyar.: Triamteren serum potasyum düzeylerinde yüksel­meye yolaça­rak özellikle diyabetlilerde, böbrek yetmezliği olanlarda, yaşlılarda veağır has­talarda hiperkalemiye yol açabilir. Karaciğer yetmezliği olanlardadikkatle uygulanmalıdır. Sıcak havada ve ödem varlığında da hiponatremi görüle­bilir.Tiyazitler plasental bariyeri geçip, fetüs üze­rinde istenmeyen etkilere(trombositopeni, fetal veya neonatal sarılık, neonatal pankreatit) yolaçabilir. Bu yüzden tedavinin anne­ye sağlaya­cağı yararın bebekteki muhtemelriskten daha fazla olduğu düşünülen durumlarda kullanılmalıdır. Tiyazit vetriamteren kombinasyonu anne sütüne geçtiğinden, ilaç kullanılacağı zamanemzirmeye ara vermek gerekir.

Yan E.:Aritmi,postural hipotansiyon, hiperkalemi veya hipokalemi, hiperglisemi, hiponatremi,hipokloremi, hiperürisemi, asidoz, diabetes mellitus, bulantı, kusma, diyareveya konstipasyon, karaciğer enzim değerlerinde değişiklikler, sarılık, pankre­atit,karın ağrıs, serum kreatinin ve BUN dü­zeyle­rinde yükselme, akut böbrekyetmezliği, böbrek taşı oluşumu, intertisyel nefrit, lökopeni, trombositopeni,purpura, hemolitik anemi, megaloblastik anemi, agranülo­sitoz, baş ağrısı, başdönmesi, ağız kuruluğu, yorgunluk, parestezi, görme bulanıklığı, solunum güçlüğü,kas krampları, impotens görülebilir.

Etkileş.:Guttedavisinde kullanılan müstahzarlarla birlikte uygulan­dı­ğında, bumüstahzarların dozu yeniden ayarlanmalıdır. Antikoa­gü­lan­larla birlikteverildiğinde bu ilaçların etkinliği azalbilir. Oral antid­i­yabetiklerlebirlikte kullanıldığında hi­po­nat­re­mi­ye, nonsteroid anti­enf­lamatuarlarlabirlikte verildi­ğinde akut böbrek yetmezliğine yol açabilir. Hiperkalemi riskinedeni ile spi­ronolaktonla; lityum toksi­si­tesinde artmaya yol açabilme riskinedeni ile lit­yum ile birlikte kulla­nılmamalıdır. Diğer antihipertansif­lerlebirlikte alın­dığında bu müstahzarların etkisinde artma, ACE inhibitörleri ilebirlikte verildiğinde ise hiperkalemi görüle­bi­lir. Potasyum düze­yin­dedeğişmeler olabileceği için dijital tedavisi gören hastalar çok iyiizlenmelidir. Amfo­teri­sin B veya kortikosteroidler veya kortikotropin ilebirlikte kullanılmamalıdır.

Doz Önerisi:Hipertansiyon:Tedaviye günde 1 kapsül (kahvaltıdan sonra) ile baş­la­nırve doz giderek hastanın ihtiyacına göre ayar­lanır. Maksimum günlük doz 4kapsüldür. Başka bir anti­hipertansif ile birlikte kullanıldığında, her ikiilacın da dozu ayarlanmalıdır. Ödem: Tedaviye yemeklerden sonra günde 2 kez 1 kapsül verilerekbaşlanır. Maksimum günlük doz 3 kap­süldür (2 kapsül kahvaltıdan sonra, 1kapsül öğle ye­meğinden sonra). Diürez sağlandıktan sonra doz gün aşırı 1-2kapsüle indirilir.

Triamteril adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki