TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  05 Ağustos 2020, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Tri­lep­tal Di­vi­tab  No­var­tisPhar­ma

Oks­kar­ba­ze­pin

Ambalaj: 300 mgx50 di­vi­tab :: 600 mgx50 di­vi­tab­.

Trileptal Oral Süspansiyon

Okskarbazepin 60 mg/mL

Ambalaj: 250 mL’lik şişelerde, oral dozlama şırıngası veadaptörüyle birlikte.

End.:Epi­lep­site­da­vi­sin­de se­kon­der ya­yıl­ma olan ve­ya ol­ma­yan kıs­mi nö­bet­ler veyay­gın to­nik-klo­nik nö­bet­ler­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Oks­kar­ba­ze­pi­ne kar­şı bi­li­nen aşı­rı du­­yar­lıkve at­ri­yo­vent­ri­kü­ler blok du­rum­la­rın­da kontr­­­en­di­ke­dir.

Uyar.: Oks­kar­ba­ze­pin yal­nız tıb­bi gö­ze­tim al­tın­da ve­ril­me­li­dir.

Yan E.: En yay­gın gö­rü­len re­ak­si­yon­lar yor­gun­luk, ser­sem­lik,uyu­şuk­luk ve baş ağ­rı­sı gi­bi sant­ral si­nir sis­te­mi­ne ait re­ak­si­yon­lar­dır.

Etkileş.: Tri­sik­lik an­ti­dep­re­san­lar­la ya­pı­sal iliş­ki­sine­de­niy­le, oks­kar­ba­ze­pi­nin MAO in­hi­bi­tör­le­riy­le kom­bi­nas­yo­nuöne­ril­me­mek­te­dir. Oks­kar­ba­ze­pin ve oral kont­ra­sep­tif alan ka­dın­lar­daplaz­ma est­ro­jen ve pro­ges­to­jen dü­zey­le­ri ar­ta­bi­lir. Al­ter­na­tifkont­ra­sep­tif yön­tem­ler dü­şü­nül­me­li­dir.

Doz Önerisi: Monoterapide baş­lan­gıç do­zu gün­de 1 kez 300 mg ol­ma­lı­dır.İyi te­ra­pö­tik et­ki­ler 600-1200 mg/gün doz­da gö­rül­mek­te­dir; has­ta­la­rınço­ğun­da bu doz 900 mg/gün’dür. Politerapide baş­lan­gıç do­zu gün­de bir kez300 mg ol­ma­lı, da­ha son­ra op­ti­mum ya­nıt alı­nın­ca­ya ka­dar doz ka­de­me­liola­rak ar­tı­rıl­ma­lı­dır. Sü­rek do­zu 900-3000 mg/gün ka­dar­dır. Tab­let­lerye­mek ara­sın­da ve­ya ye­mek­ler­den son­ra bir mik­tar sı­vı ile alın­ma­lı­dır.

Trileptal adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki