TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ultiva Fla­kon   GSK

Remifentanil

Ambalaj: 1 mg/3 mLx5 fla­kon :: 2 mg/5 mLx5 fla­kon :: 5 mg/10 mLx5 fla­kon.

End.:Ge­nelanes­te­zi­nin in­dük­si­yo­nu ve/ve­ya de­va­mı sı­ra­sın­da ya­kın gö­ze­timal­tın­da, anal­je­zik ajan ola­rak kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Remifentanileve di­ğer fen­ta­nil ana­log­la­rı­na aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Remifentanil, sa­de­ce so­lu­num ve kalp fonk­si­yon­la­rı­nıniz­len­me­si ve des­tek­len­me­si için ye­ter­li do­na­nım bu­lun­du­ğun­da veanes­te­zik ilaç­la­rın kul­la­nı­mı, so­lu­num ve kal­bin can­lan­dı­rıl­ma­sıda­hil, po­tent opi­oid­le­rin bek­le­nen ad­vers et­ki­le­ri­ni ta­nı­yıp mü­da­ha­leet­me ko­nu­sun­da özel ola­rak eği­til­miş ki­şi­ler ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır.Böy­le bir eği­tim, has­ta­nın so­lu­num yol­la­rı­nın açıl­ma­sı, so­lu­numyol­la­rı­nın açık­lı­ğı­nın ve yar­dım­lı ven­ti­las­yo­nun sür­dü­rül­me­si­nide içi­ne al­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,kus­ma, hi­po­tan­si­yon, is­ke­let kas­la­rın­da sert­lik, post-ope­ra­tif tit­re­me,bra­di­kar­di, akut so­lu­num dep­res­yo­nu, ap­ne görü­lebilir.

Etkileş.:Re­mi­fen­ta­nil,in­ha­las­yon ve IV anes­te­zik­le­ri­nin ve ben­zo­di­ya­ze­pin­le­rin anes­te­ziiçin ge­re­ken mik­tar­la­rı­nı ve doz­la­rı­nı azal­tır. Bi­ra­ra­da kul­la­nı­lanSSS dep­re­sa­nı ilaç­la­rın do­zu azal­tıl­maz­sa, has­ta­lar­da bu ilaç­lar­lail­gi­li yan et­ki in­si­dan­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Sa­de­ce, so­lu­num ve kalp fonk­si­yon­la­rı­nı iz­le­mekve des­tek­le­mek için ye­ter­li do­na­nı­ma sa­hip yer­ler­de ve anes­te­zikilaç­la­rın kul­la­nı­mı, so­lu­num ve kal­bin can­lan­dı­rıl­ma­sı da­hil, po­tentopi­oid­le­rin bek­le­nen yan et­ki­le­ri­ni ta­nı­yıp mü­da­ha­le et­me ko­nu­sun­daözel ola­rak eği­til­miş ki­şi­ler ta­ra­fın­dan uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Ultiva adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki