TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ult­rap­roct Po­matSchering

Flu­o­kor­to­lon­pi­va­lat0.92 mg, flu­okor­to­lon­kap­ro­nat 0.95 mg, sin­ko­ka­in HCI 5 mg/g

Ambalaj: 10 g’lik tüp­.

Ultrap­roct Su­po­zi­tuv­ar

Flu­o­kor­to­lon­pi­va­lat0.61 mg, flu­o­kor­to­lon­kap­ro­nat 0.63 mg, sin­ko­ka­in HCI 1 mg

Ambalaj: 10 su­po­zi­tu­var.

End.:Za­man ba­kı­mın­danfark­lı et­ki gös­te­ren iki ay­rı flu­okor­to­lon es­te­ri içer­di­ğin­den, ça­bukbaş­la­yan ve uzun sü­ren bir et­ki gös­te­rir ve he­mo­ro­id­ler, fis­su­ra a­ni(yü­zey­sel) ve prok­ti­tis te­da­vi­sin­de kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Te­da­via­la­nın­da tü­ber­kü­lo­tik ve­ya lu­e­tik sü­reç­ler bu­lun­du­ğun­da, vi­roz­lar­da(örn. vac­ci­na, va­ri­cel­la) kont­ren­di­ke­dir. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­dakor­ti­ko­id i­çe­ren lo­kal te­ra­pö­tik­ler kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Man­tar en­fek­si­yon­la­rın­da, ek spe­si­fik bir te­da­vige­rek­li­dir. Öne­ri­len kul­la­nım ve doz sü­re­si­nin aşıl­ma­sı, sis­te­mikyan et­ki­le­re yol aça­bi­lir.

Yan E.: 4 haf­ta­yı aşan uy­gu­la­ma sü­re­le­rin­dede­ri at­ro­fi­si gi­bi lo­kal yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir. Na­dir ol­gu­lar­daaler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı olu­şa­bi­lir.

Doz Önerisi: Ultraproct Pomat: Ge­nel­lik­le gün­de 2 kez, şid­det­li ya­kın­ma­lar­dailk gün 4 ke­ze ka­dar uy­gu­la­nır. Be­zel­ye bü­yük­lü­ğün­de po­mat anüs veçev­re­si­ne em­di­ri­lir. Par­mak ucu sfink­te­rin di­ren­ci­ni aş­ma­lı­dır.Dış­kı­la­ma son­ra­sı anal böl­ge iyi­ce te­miz­len­dik­ten son­ra uy­gu­lan­ma­lı­dır. UltraproctSupozitu­var: En az1 haf­ta sü­rey­le, an­cak da­ha bü­yük ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır (2 gün­debir gi­bi) Te­da­vi sü­re­si 4 haf­ta­yı geç­me­me­li­dir. Ge­nel­lik­le gün­de1 su­po­zi­tu­var uy­gu­la­nır. Şid­det­li ya­kın­ma­lar­da ilk gün 2-3 su­po­zi­tu­varkul­la­nı­lır.

Ultraproct adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki