TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  09 Ağustos 2020, Pazar Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Univasc FilmTablet   Adeka

Möksipril HCl

Ambalaj: 7.5 mgx20 tab­let :: 15 mgx20 tablet.

End.:ACEinhibitörüdür. Esansiyel hipertansiyon tedavisinde kulla­nılır.

Kontr.E.: Möksipril HCl’e karşı aşırı duyarlığı olanlarda ve dahaönce ACE inhibitörü tedavisine bağlı olarak oluşmuş anjiyoödem öyküsüolanlarda, gebelerde ve emzi­ren annelerde kontrendikedir.

Uyar.: ACE inhibitörü kullanan hastalarda ekstremiteleri, yüzü,dudakları, mukoz membranları, dili, glottisi veya larinksi etkileyen anjiyo­ödemeras­landığı bil­di­ril­miştir. Möksipril sempto­matik hipotansiyona nedenolabilir. Gebelerdeve emziren annelerde uy­gu­lanmamalıdır. ACE inhibitörlerinin kullanımıhipotansi­yona neden oldu­ğundan, reaksiyon yetene­ğinde azalmaya neden olur.Alkol alımı bu etkiyi artırabilir. Şiddetli renal fonksiyon bozukluklarındadozun azaltılması önerilir. Renal yetmezlik, diabetes mellitus ve potasyumtutucu diü­retiklerin, potasyum suplemanlarının ve/veya po­tas­yum tuzu içerenpreparatların aynı anda kullanılması hiper­kaleminin gelişmesine neden olanrisk faktörleri ara­sın­dadır. Hipo­tansiyon oluşturan ajanlarla anes­teziye alınanveya cerrahi girişimde bulunulan hastalarda düzenleyici renin salınımınınardından möksipril anjiyotensin II oluşumunu bloke edecektir.

Yan E.: Baş ağrısı, öksürük, baş dönmesi,yüzde kızarma, döküntü ve halsizlik görülebilir.

Etkileş.: ACE inhibitörleriyle diü­re­tiktedavisi uygulandığında, kan basın­cında aşırı düşüşler görüldüğübildirilmiştir. Möksipril, tiyazit diüretikleri­ne bağlı potasyum kaybınıazaltabilir. Spironolakton, triam­­te­ren, amilorid ve diğer potasyum tutucudiüretikler veya po­tasyum suplemanlarının ACE inhibitörleriyle beraber kulla­nıl­dık­la­rındahiperkalemi riskini artırdıkları gösteril­miştir. Lityum tedavisi sırasında ACEinhi­bi­törü alan hastalarda lityum toksisitesine ilişkin semptomlarıngörüldüğü bildi­ril­miştir.

Doz Önerisi: Eğer mümkünse Univasc ile tedaviye başlamadan önce tuz ve/veya sıvı bozukluğudü­zeltilmeli ya da gerektiği hallerde idrar atılımını artırıcı (diü­retik)ilaçlarla daha önceden yapılmakta olan tedavi uzatılmalı ve hatta araverilmelidir. Bu tip hastalarda tedaviye Univasc’ın en düşük birim dozu olan 3.75 mgile (sabahları) başlanmalıdır. Diğer olgularda başka bir öneri geti­ri­le­­me­diğisürece aşağıdaki doz­larda uygulama yapılır: Nor­malde baş­langıç dozusabahları 7.5 mg’dir. Eğer bu doz ile kan ba­sıncı normal düzeyine geti­rilemezsedoz günde 15 mg’ye çıkarılabilir. Genelde sürek dozu 7.5 mg/gün veya 15mg/gün’dür. Günde 30 mg olan maksimum doz aşılma­ma­lıdır. Şiddetli böbrekfonksiyon bozukluğu olanlarda (kreatinin klirensi 40 mL/dak’dan az olan)başlangıç dozu sa­bahları 3.75 mg’dir.

Univasc adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki