TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ur­famy­cin Fla­kon IM/IVBi­lim

T­i­am­fe­ni­kol gli­si­natHCl

Ambalaj: 750 mgx1 fla­kon ve 5 mL’lik çö­zü­cü ampul.

Eşdeğeri:TiofenFlakon: 750 mgx1 flakon (Sanovel).

Ur­famy­cin Kap­sül

T­i­am­fe­ni­kol

Ambalaj: 500 mgx16 kapsül.

Eşdeğeri:TiofenTablet: 500 mgx16 tablet (Sanovel).

Ur­famy­cin Süs­pan­si­yon

T­i­am­fe­ni­kol

Ambalaj: 100 mg/4 mLx60 mL’lik şişe.

End.:Duyarlıbakterilerin ne­den ol­du­ğu sis­tit, sis­to­pi­ye­lit, pi­ye­lo-nef­rit, pros­ta­tit,or­şi­epi­di­mit, go­no­kok­lar­dan ile­ri ge­len üret­rit­ler, spe­si­fik ol­ma­yanbak­te­ri­yel üret­rit­ler vb., ko­les­tit, ko­lan­jit, an­ji­yo­ko­lit, ti­fik,ko­le­sis­tit, an­te­rit, gast­ro-an­te­rit­ler, gı­da ze­hir­len­me­si, yaz is­ha­livb. en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Ti­am­fe­ni­ko­leaşı­rı du­yar­lı ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir. İnf­lu­en­za, so­ğuk al­gın­lık­la­rı­nınve bo­ğaz en­fek­si­yon­la­rı­nın ön­len­me­sin­de pro­fi­lak­tik ajan ola­rak,he­ma­to­po­ie­tik bo­zuk­luk­lar­da ve anü­ri­de kul­la­nıl­maz.

Uyar.: Lak­tas­yon sı­ra­sın­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır.Ge­be­ler­degü­ven­le kul­la­nı­la­bi­le­ce­ği­ne ait ka­nıt yok­tur.

Yan E.:Re­ver­siblkan bo­zuk­luk­la­rı; ane­mi, na­di­ren lö­ko­pe­ni, trom­bo­si­to­pe­ni ve gra­nü­lo­si­to­pe­nigö­rü­le­bi­lir. Na­di­ren bu­lan­tı, kus­ma, glos­si­tis, sto­ma­ti­tis, di­areve en­te­ro­ko­lit gö­rü­le­bi­lir. Ateş, ma­küler ve ve­ziküler dö­kün­tü, ür­ti­kergi­bi hi­per­sen­si­ti­vi­te re­ak­si­yon­la­rı da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Ke­mik ili­ğifonk­si­yo­nu­nu bo­za­bi­le­cek ilaç­lar sül­fo­ni­lü­re, pe­ni­si­lin, tet­ra­sik­lin,me­tot­rak­sat, hi­dan­to­in ve ku­ma­rin tü­re­vi ilaç­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.Pa­ra­se­ta­mol, ti­am­fe­ni­ko­lün inak­ti­vas­yo­nu­nu ya­vaş­la­tır.

Doz Önerisi: Urfamycin Flakon: E­riş­kin­ler­de gün­lük or­ta­la­ma doz 1.5 g’dir (2 fla­kon).De­rin IM ya da IV yol­dan, 8 sa­at­te bir ya da 12 sa­at­te bir 0.75 g’lik birfla­kon şek­lin­de uy­gu­la­nır. Komp­li­kas­yon­suz a­kut go­no­kok ü­ret­ri­tinte­da­vi­sin­de her bir ka­ba e­te de­rin IM uy­gu­la­na­rak 0.75 g’lik bir fla­konkul­la­nı­lır. Ço­cuk­lar i­çin or­ta­la­ma doz 20-30 mg/kg/gün o­la­rak uy­gu­la­nır.Te­da­vi­nin ilk haf­ta­sın­da he­kim kont­ro­lün­de gün­lük doz, ti­fo ve di­ğersal­mo­nel­loz­lar i­çin ye­tiş­kin­ler­de 3 g, ço­cuk­lar­da i­se 50mg/kg/gün’e çı­kı­la­bi­lir. Urfamycin Kap­sül/Süspansiyon: Ye­tiş­kin­ler­de gün­lük doz 1.5g’dir (her 8 sa­at­te bir 500 mg). Ti­fo ve baş­ka sal­mo­nel­loz­lar­da he­ki­minö­ne­ri­siy­le bu doz­lar yük­sel­ti­le­bi­lir (ilk 5-6 gün sü­re­sin­ce gün­de3 g’ye ka­dar). Ço­cuk­lar i­çin ö­ne­ri­len gün­lük doz or­ta­la­ma o­la­rak30 mg/kg’dir. A­ğır ol­gu­lar­da he­ki­min ö­ne­ri­si­ne gö­re te­da­vi­nin ilkhaf­ta­sın­da bu doz 50 mg/kg’ye ka­dar yük­sel­ti­le­bi­lir.

Urfamycin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki