TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ver­ru­tol So­lüs­yonOrva

Sa­li­si­lik asit0.100 g, 5-flo­ro­ura­sil 0.005 g/g

Ambalaj: 15gram­lık cam şişe, uy­gu­la­ma çu­bu­ğuy­la bir­lik­te.

End.: Ke­ra­to­li­tik özel­li­ği olan sa­li­si­likasit­le kom­bi­ne edi­len flo­ro­ura­sil, Ver­ru­cae vul­ga­ris ve Ver­ru­cae pla­nae ju­ve­ni­les te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.

Kontr.E.: Do­la­şım bo­zuk­lu­ğu olan­lar­da,şe­ker has­ta­la­rın­da ve du­yar­lı ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Vü­cut­ta­kiben­le­re ve üze­rin­de tüy üre­miş olan si­ğil­le­re uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.Flo­ro­ura­sil fe­tü­se za­rar ve­re­bi­le­ce­ğin­den, ge­be­ler­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Göz­ler­le ve mu­ko­za­lar­la te­ma­sın­dansa­kı­nıl­ma­lı­dır. Eğer göz ve mu­ko­za­ya sıç­ra­ya­cak olur­sa, bol su ileyı­kan­ma­lı, çö­ken mad­de­ler uzak­laş­tı­rı­lıp 15 da­ki­ka sü­rey­le su ileiyi­ce yı­kan­ma­lı­dır. Ge­niş yü­zey­le­re (özel­lik­le 25 cm2’denbü­yük alan­la­ra) uy­gu­lan­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Yan­ma, ka­şın­ma, ir­ri­tas­yon,enf­la­mas­yon, al­ler­jik kon­takt der­ma­tit gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Si­ği­lin çev­re­sin­de­ki nor­mal de­riy­le te­mas et­ti­ril­me­dengün­de 2-3 kez in­ce bir ta­ba­ka ha­lin­de si­ği­lin üze­ri­ne uy­gu­la­nır.Çok kü­çük si­ğil­ler için şi­şe­nin ka­pa­ğın­da­ki uy­gu­la­ma çu­bu­ğu ye­ri­nekür­dan kul­la­nı­la­bi­lir. Her uy­gu­la­ma­dan ön­ce bir ön­ce­ki uy­gu­la­maso­nu­cu olu­şan film ta­ba­ka­sı uzak­laş­tı­rıl­ma­lı­dır. Eğer yı­ka­ma so­nu­cuuzak­laş­tı­rı­la­maz­sa ke­na­rın­dan uy­gun şe­kil­de kal­dı­rı­la­rak uzak­laş­tı­rı­la­bi­lir.Kli­nik açı­dan göz­le gö­rü­lür bir iyi­leş­me 2 ile 4 haf­ta son­ra, si­ğil­dekü­çül­me ise 6 ile 12 haf­ta son­ra göz­le­nir.

Verrutol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki