TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Xylocaine JelAstraZeneca

Li­do­ka­i­n %2

Ambalaj: 20 g’lik tüp.

End.:Aşağıdakidurumlarda yüzeyel anestezik ve kayganlaştırıcı ola­rak kullanılır: Erkek vekadınlarda sistoskopi, kateterizasyon, ultraso­no­grafik inceleme veya diğerüretra içinden yapılan girişimler sıra­sın­da; gastroskopi ve bronkoskopi gibiendoskopik girişimler sırasında nazal ve farengeal boş­luklarda; proktoskopi verektoskopi sırasında; trakeal entübasyon. Ayrıca, ağrılı sistit ve üretritinsemptomatik tedavisinde ve çocuklarda sünnet sonrası ağrıların giderilmesindekullanılır.

Kontr.E.:Li­do­ka­inve amid ti­pi anes­te­zik­le­re kar­şı aşı­rı du­yar­lığı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Doz ve uygulamaya bağlı olarak yüksek kan düzeyleri olu­şa­bilece­ğinden;epi­leptik hastalarda, kalpte iletim bozukluğu olanlarda, bra­di­kar­di,karaciğer fonksiyon bozukluğu ve ağır şok durumlarında dikkatlikullanılmalıdır. Topikal anestezik maddele­rin orofarenkste kullanılması yutmaeylemini etkileyece­ğinden, aspirasyon tehlikesi oluşturur. Lido­ka­inin,özellikle bebek ve çocuklarda rektuma fazla miktarda uygulanmasındankaçınılmalıdır. Doğurganlık çağındaki ve gebe kadınlarda kullanımında; ilacınsağlayacağı faydanın fetüse getireceği riskten fazla olması gerekmektedir.Lidokain anne sütüne geçer, ancak bu miktar bebek üzerinde risk oluşturmayacakkadar dü­şük­tür. Mental fonksiyonlar üzerine çok az et­kisi vardır ve geçiciolarak hareket etme yeteneğini ve koordinasyonu bozabilir.

Yan E.: Lokal anestezikler çok nadir olarak alerjik reaksiyonlara(en ağırı anafilaktik şoktur) neden olabilir. Santral sinir sistemireaksiyonları uyarıcı ve/ve­ya depresan nitelikte olup sinirlilik, sersemlik,konvülsi­yon, bilinç kaybı ve muhtemelen solunum durması ile ka­rakterizedir.Uyarıcı reaksiyonlara bağlı toksisitenin ilk belirtileri uyku hali olup dahasonra bilinç kaybı ve solunum durması şeklinde görülür. Kardi­yovaskülerreaksiyonlar dep­resan nitelikte olup hipotansiyon, miyo­kar­diyal dep­res­yon,bradikardi ve muhtemelen kalp durması ile karakterizedir.

Etkileş.: Lidokain, toksik etkilerin artabileceği dü­şü­nülerek,yapısal olarak lokal anesteziklere benzeyen ilaç­ları (örneğin tokainid gibiantiaritmik ilaçlar) kullanan has­talarda dikkatli kullanılmalıdır.

Doz Önerisi: Aşağıda önerilen dozlar kullanım sırasında dikkatealınmalıdır. Ancak doktorun tecrübesinin ve hastanın durumu hakkındakibilgilerinin de ge­re­ken dozun belirlenmesinde önemi vardır. 12 yaşınaltındaki çocuklarda uygulanacak doz 6 mg/kg'yi aşmamalıdır. 24 saat içinde en fazla 4 kezuygulanmalıdır. Erişkinlerde yeterli analjezi için 5-20 mL jel (400 mg lidoka­in)gerekir.

Xylocaine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki