TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zep­rid Am­pulNo­bel

Sül­pi­rid

Ambalaj: 100mg/2 mLx 6 ampul.

Eşdeğeri: MeresaAmpul: 100 mg/3 mLx6 ampul (Adeka).

Zep­rid Kap­sül

Sül­pi­rid

Ambalaj: 50mgx30 kapsül.

Eşdeğeri: Me­re­saKap­sül: 50 mgx30 kapsül (Adeka); Sül­pirKap­sül: 50 mgx30 kapsül (Sanofi-Aventis).

Zep­rid Oral So­lüs­yon

Sül­pi­rid

Ambalaj: 25 mg/5 mLx200 mL’lik şişe.

Zeprid Tab­let

Sül­pi­rid

Ambalaj: 200 mgx24 ve 48 tab­let­.

Eşdeğeri:Dog­ma­tilTab­let: 200 mgx24 tablet (Sanofi-Aventis); Me­re­saFort Tab­let: 200mgx24 tablet (Adeka).

End.:Bir nö­ro­lep­tik­olarak, 600 mg/gün’den da­ha dü­şük ve­ya eşit doz­lar­da ge­nel ola­rak ne­ga­tifsemp­tom­lar­la, 600 mg/gün’den da­ha yük­sek doz­lar­da ise po­zi­tif semp­tom­lar­lasey­re­den akut ve­ya kro­nik şi­zof­re­ni ve di­ğer psi­koz­lar­da et­ki­li­dir.

Kontr.E.:Sül­pi­ri­dekar­şı aşı­rı du­yar­lı­ğı olan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Fe­ok­ro­mo­si­to­ma­sıolan ve­ya ol­du­ğu dü­şü­nü­len ki­şi­ler­de kul­la­nıl­ma­sı öne­ril­mez. Al­kolve L-do­pa ile kom­bi­nas­yon­la­rı öne­ril­mez.

Uyar.: Cid­di du­yar­lık­la­rı ne­de­niy­leyaş­lı­lar­da dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Böb­rek bo­zuk­lu­ğun­da do­zunazal­tıl­ma­sı ve­ya te­da­vi­ye ara ve­ril­me­si öne­ri­lir. Müm­kün­se, ge­be­li­ğinson­la­rın­da nö­ro­lep­ti­ğin do­zu azal­tıl­ma­lı­dır. Sül­pi­ri­din an­ne sü­tü­neka­rış­ma ora­nı, gün­lük do­zun bin­de bi­ri­dir.

Yan E.:Ame­no­re,ga­lak­to­re, ji­ne­ko­mas­ti, fri­ji­di­te ya da im­po­ten­s, hi­perp­ro­lak­ti­ne­mi,ki­lo ar­tı­şı gö­rü­le­bi­lir. Uzun sü­re­li kul­la­nım­da tar­dif dis­ki­ne­zigörülebilir. Ayrıca, uyu­şuk­luk ve­ya som­no­lans ve or­tos­ta­tik hi­po­tan­si­yonda bildirilmişitr.

Etkileş.:Al­kol vel-do­pa ile birlikte kullanılmamalıdır. An­ti­hi­per­tan­sif­ler ve di­ğer SSS dep­re­sör­le­riile birlikte kullanımı dikkat gerektirir.

Doz Önerisi:Zeprid Ampul: Ye­tiş­kin­ler­de akut ve kro­nik psi­koz­la­rın te­da­vi­sin­debaş­lan­gıç­ta 200-800 mg/gün (2-8 am­pul) do­zun­da 2 haf­ta sü­rey­le IM yol­danuy­gu­la­nır. Has­ta­lar­da­ki bul­gu­lar dü­zel­me­ye baş­la­dı­ğın­da oral te­da­vi­yege­çi­lir. Zeprid Kapsül: Eriş­kin­ler­de, ­psi­ko­so­ma­tik has­ta­lık­lar­da gün­de100-200 mg (2-4 kap­sül). Kap­sül­ler bir mik­tar su ile yu­tu­lur. Gün­lük doz­lariki­ye bö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.Zeprid Oral Solüsyon: Ço­cuk­lar­da gün­lük doz 5mg/kg’dir. Ge­re­ğin­de 10 mg/kg’ye yük­sel­ti­le­bi­lir. Ye­tiş­kin­ler­de, in­hi­bis­yonile sey­re­den nö­ro­tik du­rum­lar­da ve psi­ko­so­ma­tik has­ta­lık­la­rın te­da­vi­sin­degün­lük doz 100-200 mg’dir (4-8 öl­çek). Ül­se­rin sü­rek te­da­vi­sin­de gün­lükdoz 4-6 haf­ta sü­rey­le 150 mg’dir (6 öl­çek). Gün­lük doz­lar iki­ye bö­lü­ne­rekuy­gu­lan­ma­lı­dır. Zeprid Tablet: Ye­tiş­kin­ler­de, ne­ga­tif semp­tom­lar­dagün­de 200-600 mg (1-3 tab­let), po­zi­tif semp­tom­lar­da gün­de 800-1600 mg(4-8 tab­let). Tab­let­ler bir mik­tar suy­la yu­tu­lur. Gün­lük doz­lar iki­yebö­lü­ne­rek uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Zeprid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki