TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zometa Flakon     NovartisPharma

Zoledronik asit

Ambalaj: 4 mgx1 flakon ve 5 mL'lik enjeksiyonluk su ampulü.

End.: Maligniteye bağlı hiperkalsemi tedavisi ile standartantineoplastik tedaviyle birlikte solid tümörlerin osteolitik, osteoblastik vekarışık kemik metastazlarının ve multipl miyelomun osteolitik lezyonlarınıntedavisinde kullanılır.

Kontr.E.: Zoledronik asit veya diğer bifosfonatlara karşı klinikteanlamlı aşırı duyarlığı olanlarda kontrendikedir.

Uyar.:Bifosfonatlarınböbrek fonk­siyon bozukluğu raporlarıyla ilişkisi var­dır. Serum kreatinindüzeyinde yükselme beklentisi ve ağır böbrek yeter­siz­liği olan hastalardaverilerin olmayışı nedeniyle, bu has­talarda elde edi­lecek yararlarırisklerinden daha fazla değil ise, kullanımı önerilmez. Ağır karaciğeryetersizliği olan hastalardaki klinik veriler sınırlı olduğundan, bu hastapopülasyonu için spesifik öneriler vermek mümkün değildir. Anneye yararınfetusa riskten ağır bastığı durumlar dışında zoledronik asit gebelik sırasındakullanılmamalıdır. İnsan sütüne geçip geçmediği bilinmediğinden, emzirenkadınlar tarafından kullanıl­ma­malı­dır.

Yan E.: IV uygulamada en yaygın yan etki vücut ısısınınartışıdır. Bazan ateş, titreme ve kemik ve/veya kas ağrıları ile grip-benzeribir sendrom bildi­ril­miştir. İntravenöz enfüzyonunun ardından, bazan bulantıve kusma gibi gastrointestinal reaksiyonlar bildirilmiştir. Enfüzyon ye­rin­dekızarıklık ve şişme gibi lokal reaksiyonlar da göz­lemlenmiştir. Bazıdurumlarda cilt döküntüsü, kaşıntı ve gö­ğüs ağrısı gözlemlenmiştir. Çok enderolarak konjunktivit ve hipomagnezemi olguları bildiril­miştir.

Etkileş.:Bifosfonatlaraminoglikozidler ile birlikte uygulandıklarında, her iki ilacın da aditifetkisinin olabileceği ve bunun sonucunda gerekenden daha uzun süre daha düşükserum kalsiyum düzeyi oluşabileceği göz önüne alınarak dikkatli olunma­lıdır.Tedavi sırasında hipomagnezemi gelişme olasılığına karşı da dikkatliolunmalıdır.

Doz Önerisi:Kemikmetastazlarının tedavisi ve standart antineoplastik tedaviyle birlikteosteolitik lezyonlarının tedavisi: Erişkinlerve yaşlılarda kemik metastazla­rının tedavi­sinde ve osteolitik lezyonlarınıntedavisinde önerilen doz, her 3 ile 4 haftada bir 4 mg Zometa'nınsteril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve daha sonra seyreltilmiş (100 mL %0.9sodyum klorür veya %5 glukoz çözeltisi ile sey­rel­til­miş), 15 dakikalık birIV enfüzyon ile uygulanmasıdır. Malig­niteyebağlı hi­per­­kalsemi tedavisi: Erişkinlerve yaş­lılarda hiperkalsemide önerilen doz, 4 mg Zometa'nınsteril enjeksiyonluk su ile hazırlanmış ve 50 mL %0.9 sodyum klorür veya %5glukoz çözeltisi ile seyrel­tilmiş, 15 dakikalık tek IV enfüz­yon ileuygulanmasıdır. Hastaların yeteri kadar hidrate ol­du­ğundan emin olmak için Zometauygulanmadan önce hidrasyon durumu değerlendirilmelidir.

Zometa adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki