TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Zyvoxid Enfüzyon SolüsyonuPfizer

Linezolid

Ambalaj: 600 mg/300 mLx1 enfüzyon torbası.

End.:Duyarlımikroorganizmaların oluşturduğu, vankomisine-dirençli Enterococcus faeciumenfeksiyonları (bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil), nozokomiyalpnömoni, deri ve deri yapılarına ait komplike enfeksiyonlar, deri ve deriyapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar ve toplumdan edinilmiş pnömoni.

Kontr.E.:Linezolidekarşı aşırı duyarlığı olan kişilerde kontrendikedir.

Uyar.: Linezolid alan hastalarda miyelosüpresyon (anemi,lökopeni, pansitopeni ve trombositopeni dahil) rapor edilmiştir. Tam kansayımı, linezolid alan hastalarda, özellikle iki haftadan daha uzun süreylekullananlarda, daha önceden miyelosüpresyonu olanlarda, birliktemiyelosüpresyon yapan başka ilaç alanlarda, kronik enfeksiyon için daha önceveya birlikte antibiyotik tedavisi alanlarda, haftada bir izlenmelidir.Miyelosüpresyon gelişen veya şiddeti artan hastalarda linezolid tedavisininkesilmesi düşünülmelidir. Antibakteriyel ajanların (linezolid dahil) hemenhepsiyle, ciddiyeti hafiften, yaşamı tehdit eden dereceye kadar değişebilenpsödomembranöz kolit rapor edilmiştir. Gebelik sırasında, olası yararın, olasırisklerden daha baskın görülmesi halinde uygulanmalıdır. Anne sütüne geçipgeçmediği bilinmemektedir; emziren annelere verildiğinde dikkat edilmelidir.

Yan E.:En sıkbildirilen advers etkiler diyare, baş ağrısı ve bulantıdır. Daha az sıklıklabildirilen advers etkiler kusma, uykusuzluk, kabızlık, döküntü, sersemlik veateştir. Oral moniliazis, vajinal moniliazis, hipertansiyon, dispepsi, lokalizekarın ağrısı, kaşıntı ve dilde renk değişikliği Faz 2 ve Faz 3 çalışmalardarapor edilmiştir.

Etkileş.:Linezolidmonoamin oksidazın geri dönüşümlü, selektif olmayan inhibitörüdür. Bu nedenleadrenerjik ve serotonerjik ajanlarla etkileşme potansiyeli vardır. Linezolidkullanan bazı bireylerde, indirekt etkili sempatomimetik ajanlara, vazopressörveya dopaminerjik ajanlara baskılayıcı cevaplarda geri dönüşümlü bir artışoluşabilir. Dopamin veya adrenalin gibi adrenerjik ajanların başlangıç dozlarıdüşük tutulmalı ve istenen cevabı elde edene kadar titre edilmelidir.Linezolidi diğer serotonerjik ajanlarla birlikte kullanan hastalar için,serotonin sendromunun belirti ve bulguları (örn. hiperpireksi, bilişimbozukluğu) konusunda uyanık olunmalıdır. Amfoterisin-B, klorpromazin HCl,diazepam, pentamidin isotiyonat, eritromisin laktobiyonat, fenitoin sodyum vetrimetoprim, sulfometoksazol, seftriakson sodyum ile birlikte verildiğindekimyasal geçimsizlik görülmüştür. ZyvoxidIV Enfüzyon Solüsyonu şu solüsyonlar ilegeçimlidir: %5 Dekstroz enjeksiyonu, %0.9 sodyum klorür enjeksiyonu, ringerlaktat enjeksiyonu.

Doz Önerisi: Bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil olmak üzerevankomisine dirençli Enterococcusfaecium enfeksiyonları 12 saatte bir600 mg IV veya oral, 14-28 gün. Nozokomiyal pnömoni, deri ve deri yapılarınaait komplike enfeksiyonlar, bakteriyeminin eşlik ettiği olgular da dahil olmaküzere toplumdan edinilmiş pnömoni 12 saatte bir 600 mg IV veya oral, 10-14 gün.Deri ve deri yapılarına ait komplike olmayan enfeksiyonlar 12 saatte bir 600 mgoral, 10-14 gün. Metisiline-dirençli Staphylococcusaureus enfeksiyonu olan hastalar 12saatte bir Zyvoxid 600 mg ile tedavi edilmelidir. Zyvoxid IV Enfüzyon Solüsyonu 30-120 dakika içinde intravenöz enfüzyon şeklindeuygulanmalıdır. Zyvoxid yemeklerle veya aç karnına alınabilir. Zyvoxid alırkentiramin içeriği çok olan yiyecekler ve içeceklerin yüksek orandatüketilmesinden kaçınılmalıdır. Öğün başına tükettikleri tiramin miktarı 100mg’nin altında olmalıdır. Bekletilmiş peynirler, fermente veya havadakurutulmuş etler, lahana turşusu, soya sosu, fıçı biralar, kırmızı şarap gibibekletme, fermentasyon, turşu kurma, tadını artırmak için tütsülemeaşamalarından geçerek protein değişikliklerine uğramış yiyecek ve içeçekleryüksek tiramin içeren gıdalardandır. Proteinden zengin yiyeceklerin tiraminiçeriği, uzun süre bekletilirlerse veya soğukta saklanmazlarsa artabilir.

Zyvoxid adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki