TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  07 Aralık 2019, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İlomedin İnfüzyon Ampulü   Schering

İloprost

Ambalaj: 20 µg/1 mLx5 ampul.

En­d.:Revaskülarizasyonunmümkün olmadığı kritik ekstre­mi­te iske­misi bulunan ilerlemiş tromboanjitisobliterans (Buerger Has­ta­lığı) olgularının tedavisi; ciddi periferik oklüsifarter hastalığı (PAOD) teda­visi, özellikle ampu­tasyon riski taşıyan vecerrahi girişim ya da anjiyo­plastinin mümkün olmadığı olgular ile diğer tedavilereya­nıt verme­yen ve ciddi kısıtlamaya neden olan Raynaud fenomenli hastalarıntedavisinde endikedir.

Kontr.E.: Gebelik ve emzirme halinde veiloprosta aşırı duyarlılık durumunda kontrendikedir. İloprostun trombositlerüzerine olan etkisinin kanama ris­kini artırabileceği hallerde (ör: aktifpeptik ülser, trav­ma, int­rakranyel kanama) kullanılmamalıdır. Ciddi koronerkalp hastalıkları veya anstabil anjina; son 6 ay içinde geçirilmiş miyokardenfarktüsü; akut ya da kronik konjestif kalp yetmezliği (NYHA II-IV); prognozudeğiştirebilecek aritmi; pulmoner konjestiyon şüphesi olanlarda kontrendikedir.

Uyar.:Acilamputasyon gereken hastalarda (ör: enfekte gangrenlerde) cerrahi girişimgecikmemelidir. Düşük kan basınçlı hastalarda ileri hipotansiyonu önlemeyedikkat edilmelidir ve belirgin bir kalp has­ta­lığı olan hastalar yakındanizlenmelidir. Hastalara sigara içmeyi bırakmaları kesinlikle önerilmelidir.İlaç uygulamasının bitiminden sonra, yatar pozisyondan ayağa kalkan hastalardaortostatik hipotansiyon gelişme olasılığı göz önünde tutulmalıdır.

Yan E.:İloprostunfarmakolojik etkisi, kızarıklığa neden olan vazodilatasyon veya baş ağrısı veyagastrointestinal semptomlar gibi yan etki­ler olarak kendini gösterir.Genellikle bütün bu yan etkiler doz azal­tıldığında hızla kaybolur.

Etkileş.: Farmakolojik deneylerdeiloprostun-reseptör blokerlerinin, kalsiyum antagonistlerinin ve va­­zodilatatörlerinantihipertansif aktivitesi üzerine additif etkisi ve ACE inhibitörlerininantihipertansif aktivitesi üzerine potansiyelize edici etkisi olduğu görül­müş­tür.Heparin veya kumarin tipi antikoagülanlar ile beraber kullanıldığında teorikolarak kanama riskini arttırabilir. Diğer trombosit agregasyon inhi­bi­törleri[asetilsalisilik asit veya diğer nonsteroidal anti­enf­lamatuvar ilaçlar vefosfodiesteraz inhibitörleri ve nit­rovazodilatörler (ör. molsidomin)] ileberaber kulla­nıl­dığında iloprostun trombosit fonksiyonları üzerine additifveya supraadditif etkisi vardır.

Doz Önerisi:İlomedin 20 sadece hastahanelerde dikkatli gözetim altında ya dayeterli olanakları bulunan ayaktan tedavi kli­niklerinde kullanılma­lıdır.Kadınlarda, tedavi başlamadan önce gebelik olmadığı kesinleşti­ril­melidir. İlo­me­din 20 dilüe edildikten sonra intravenözenfüzyon şeklinde periferik ven veya bir merkezi venöz kateter ile uygulanır.Doz kişisel tolerabiliteye uygun olarak 0.5-2.0 ng iloprost/kg vücut ağırlı­ğı/dakika,sınırları arasında ayarlanır ve günde 6 saat süreyle uygula­nır.

Ilomedin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki