TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

İsepacine AmpulScheringPlough

İsepamisin sülfat

Ambalaj: 100 mg/1 mLx1 ampul : 500 mg/2 mLx1 ampul.

End.:Duyarlımikroorganizma suşlarının neden olduğu alt solunum yolu en­feksi­yonları,pnömoni vekronik bronşitin ekzaserbasyonları; karın içi enfeksiyonları,peritonit, kolesistit ve kolanjit; üriner sistem enfeksiyonları; deri ve deridokusu enfek­si­yonları, cerrahi girişim yaralarının enfeksiyonu, deri ap­se­lerive selülit; bakteriemi ve septisemi; nötropenik ya da immüno­kompromizehastalardaki enfeksiyonların tedavisinde monoterapi olarak veya diğer antibiyo­tik­lerlebirlikte kullanılabilir.

Kontr.E.:İsepamisinveya diğer aminogliko­zid­lere aşırı duyarlılık ve myastenia graviste kontren­dikedir.

Uyar.:Aminoglikozidlerletedavi edilen hastalar, bu ilaç­ların oto- ve nefrotoksik özelliklerindendolayı kontrol al­tın­da tutulmalıdır. Oto­tok­sisite belirtileri (baş dönmesi,vertigo, ataksi, tinnitus, kulakta uğultu veya işitme kaybı) do­zun ayarlanmasıveya tedavinin kesilmesini gerektirir. Aminogli­kozidler pla­­­sen­taya ge­çerve bu yüzden gebe­lerde fetal za­rara yol açabilir. Gebelik sırasında isepa­misinkullanı­lıyorsa ya da hasta isepamisin alırken gebe kalırsa, fetü­segelebilecek potansiyel zararlar hakkında bilgilendi­ril­melidir. İsepamisin çokaz miktarda anne sütüne geçer. Anne sütü alan bebeklerde aminogliko­zid­lerebağlı ciddi yan etki potansiyeli nede­niy­le, ila­cın anne için önemi de gözönüne alınarak emzirme veya tedaviyi bırakma yönünde karar verilmelidir.

Yan E.:Yetişkinlerdeen sık bildirilen yan etki filebittir. Anormal böbrek foksiyonu, böbrekyetmezliği, poliüri, eritematöz döküntü, yüzde kızarıklık, psorioform döküntü,ürti­ker, gastrointestinal kanama, mide ağrısı, ateş, terlemede ar­tış, başarısı, vertigo, tinnitus, löko­pe­ni/geçici agranülositoz, bili­ru­binemi vebeyin sapı baş­langıçlı potansiyel anor­mal­likler de görülebilir. Çok nadirolarak anafilaksi bildiril­miştir. Çocuklarda ateş, rigor ve moniliazisbildirilmiştir.

Etkileş.:Asiklovir,amikasin, amfoterisin B, basit­ra­sin, sefaloridin, sisplatin, kolistin,gentamisin, ka­na­misin, neomisin, netilmesin, para­mo­misin, poli­mik­sin B,sisomi­sin, streptomisin, tobramisin, vankomisin ve vikomisin gibi diğerpotansiyel nörotoksik ve/veya nefrotoksik ilaçlarla sistemik veya to­pi­kalolarak birlikte ve/veya art arda kullanılmasından kaçınılmalıdır. İse­pa­misininetakrinik asit veya furosemid gibi diüre­tiklerle birlikte kullanılmasındankaçı­nılmalıdır. Bunun ya­nında IV olarak kullanıldıklarında diü­re­tikler anti­biyotiğinserum ve dokudaki konsantrasyonunu değiş­tirerek aminoglikozid toksisitesiniartırabilirler.

Doz Önerisi: Şiddetli enfeksiyonlar (nozokomiyal pnömoni, karın içienfeksiyonları, bakteriyel septisemi ve kuşkulu patojen Pseudomonas aeruginosa olanenfeksiyonlar) için öne­rilen doz, 14 gün süreyle IV olarak günde 1 kez 15 mg/­kg’­dir.Yüklemedozu gerekmez. Pseudomonas enfeksi­yonlarında başka bir antibiyotikle birliktekullanılması gerekebilir. Daha az şiddetli enfeksiyonlar için önerilen doz, IVveya IM yoldan 14 güne kadar bir süre içinde günde 1 kez 8 mg/kg’dir. Günlüktotal dozun 1.5 g’yi geçmemesi önerilir. IV Kullanım: İsepacine Ampul dozu 50 ile 100 mL %0.9 sodyum klorürenjeksi­yon çözeltisi veya laktatlı ringer çözeltisi ile seyreltil­meli ve 30dakika süre içinde IV enfüzyon yoluyla verilmelidir. İsepacine Ampul 50 ile 100 mL %5 dekstrozun sudakiçözeltisi ile de seyreltilebilir ve IV enfüzyon yoluyla 30 dakika süredeverilebilir. IM Kullanım: İsepacine Ampul IM olarak yetişkinlere günde bir kez 8 mg/kg ve 16günden küçük çocuklara günde bir kez 7.5 mg/kg dozda ve 16 günden büyükçocuklara günde iki kez 7.5 mg/kg dozda verilebilir. İsepacine Ampul, antioksidan olarak minimum miktardasodyum metabisülfit içerir. Sülfitler bazı duyarlı kişilerde anafilaktiksemptom, astmatik epizodlar veya değişik şiddette allerjik reaksi­yonlara nedenolabilirler.

Isepacine adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki