TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Üro Cip­ro­xin Film Kaplı Tab­let   Ba­yer

Sip­rof­lok­sa­sin

Ambalaj: 250 mgx6 tablet.

End.:Siprofloksasineduyarlı patojenlerin neden olduğu üriner sistem enfeksiyonları (akutkomplikasyonsuz sistit) ve gonorede endikedir.

Kontr.E.:Siprofloksasinveya diğer kinolon türü kemoterapötiklere aşırı hassasiyet gösteren kişilerdekullanılmamalıdır.

Uyar.: Sip­rof­lok­sa­sin alan has­ta­lar iyi hid­ra­te edil­me­live aşı­rı al­ka­li id­rar­dan ka­çı­nıl­ma­lı­dır. Re­nal fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğun­daya da re­nal ve he­pa­tik fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu bir­lik­te gö­rül­dü­ğün­de,doz azal­tıl­ma­sı­na dik­kat edil­me­li­dir. Mo­tor­lu ta­şıt ve­ya ma­ki­nekul­lan­ma ye­te­ne­ği­ni azal­ta­bi­lir; bu du­rum özel­lik­le, bir­lik­te al­kolalın­dı­ğın­da söz ko­nu­su­dur.

Yan E.:Bu­lanok­sa­sinuy­gu­la­ma­sın­da gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Bulantı,diyare, kızarıklık, karın ağrısı, monilyasis, asteni (ge­nel bit­kinlik hissi,yorgunluk), tromboflebit, SGOT ve SGPT düze­yinde artış, kusma, dispepsi,karaciğer fonksiyon testlerinde anomali, alkalen fosfataz dü­zeyinde artış,anoreksi, gaz, kanda bilirubin artışı, eozinofili, lökopeni, enjeksiyon yerireaksiyonu, metabolizma ve bes­lenme bozukluğu, kreatinin ve BUN (üre) artışı,kaşıntı, makülopapüler kızarıklık, ürtiker, artralji (eklem ağrısı) baş ağrısı,baş dönmesi, uykusuzluk, ajitasyon, konfüz­yon, tat bozulması görülebilir.

Doz Önerisi: Akut, komp­li­kas­yon­suz sis­tit­te 2x250 mg/gün,tedavi süresi 3 gün­dür. Akut komplikasyonsuz gonorede tek bir doz 250 mgönerilir. ÜroCiproxin'in, sabah ve akşam olmak üzere, günde yalnızca iki kezkullanılması yeterli olmaktadır. Yaşı ilerlemiş hastalar, hastalığın şiddeti vekreatinin klirensi göz önüne alınarak mümkün oldu­ğun­ca düşük doz­laralmalıdır. Tabletler bir miktar sıvı ileyutulm­a­lıdır. ÜroCiproxin yemeklere ba­ğımlı olmaksı­zın alınabilir, ancak mideboşken alınması emilimi çabuklaş­tırır.

Urociproxin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki