TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  23 Mayıs 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Asist AmpulHüsnü Arsan

Asetilsistein

Ambalaj: 300mg/3 mLx10 ampul.

Asist Granül İçerenSaşe

Asetilsistein

Ambalaj: 200mgx30 saşe.

Asist Kap­sül

Ase­til sis­te­in

Ambalaj: 200 mgx30 kapsül.

Eşdeğeri: Oxxa Kapsül: 200 mg/x30 kapsül (Toprak).

Asist Şu­rup

Ase­til sis­te­in 200mg/5 mL

Ambalaj: 200 mg/5 mLx60 g gra­nül içe­ren 150 mL’lik şişe ::Pediyatrik form: 40 g granül içeren 100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Muconex Şurup: 200 mg/5 mLx100 ve 150 mL (TriPharma); OxxaŞurup: 200 mg/5 mLx150 mL (Toprak).

End.:Yo­ğun kı­vam­lı bal­ga­mın atıl­ma­sı, azal­­­tıl­ma­sı,eks­pek­to­ras­yo­nun ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sı ge­re­ken du­­­rum­lar­da, bron­ko­pul­mo­nerhas­ta­lık­lar­da, bron­şik sek­res­yon bo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir.Ase­til sis­te­ininase­ta­mi­no­fen (pa­ra­se­ta­mol) ze­hir­len­me­le­rin­de ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti­niazal­tı­cı et­ki­si de var­dır.

Kontr.E.: Ase­til sis­te­ine aşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­dekont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gast­ro­du­ode­nal ül­ser du­rum­la­rın­da,ay­rı­ca ase­til sis­te­inin ve­ril­me­sin­den son­ra bron­şi­yal sek­res­yon­dabe­lir­gin bir ar­tış ola­bi­lir. Ase­til sis­te­inin an­ne sü­tü­ne ve fe­tü­segeç­me­siy­le il­gi­li ye­ter­li ve­ri ol­ma­dı­ğın­dan, ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­dezo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Kus­ma ve bu­lan­tı ti­pin­de gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar,sto­ma­tit ve ri­no­re (bu­run akın­tı­sı), ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, ku­lak çın­la­ma­sı,na­di­ren aler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir. Özel­lik­le ast­ma­tikhas­ta­lar­da bron­kos­pazm ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Mu­ko­mo­di­fi­ka­tör bron­şik­ler,at­ro­pi­nik sek­res­yon ku­ru­tu­cu mad­de­ler ve an­ti­tüs­sif­ler­le bir­lik­tealın­ma­ma­lı­dır. Tet­ra­sik­lin­ler (dok­si­sik­lin ha­riç), ay­rı ay­rı pe­ri­yot­lar­dave ase­til­sis­te­in­den en az 2 sa­at­lik ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Asist Ampul: Parenteral Uygulama: Eriş­­kinlerde derin IM veya IV yolla günde 1-2 kez 1ampul ola­­rak uygulanır. Tedavi süresi klinik gelişime göre ayar­lan­ma­­lıdır.Çocuklarda derin IM enjeksiyon ile 15-30 mg/kg/­gün dozda 2'ye bölünerekuygulanır. Herhangi bir anafilaktik reaksiyonu önlemek için enfüzyon çok yavaşuygulanmalıdır. Bu amaçla başlangıçta %5 glukoz veya %0.9 NaCl ile seyrel­tilmelidir.İnhalasyonYoluyla Uygulama:Asist Ampul nebulize ola­rak basınçlı hava veya oksijen, ultrasoniknebulizer ve intermitan pozitif basınçlı solunum cihazıyla uygulanabilir Eriş­kinlerdegünde 1-2 kez 1 ampul 5-10 gün süre ile nebulize edilir. Çocuklarda önerilenendikasyonlarda günde 2 kez 150 mg dozunda kullanılma­lıdır. Kistik fibro­zisdegünlük doz birkaç grama dek çıkar­tılabilir. İntratrakeal Uygulama: Tra­keo­stomili hastaların rutinbakımında her 1-4 saatte bir 1-2 mL trakeostomi içine uygulanabilir. Göğüstravması veya cerrahi sonrası durumlarda per­kutan intratrakeal kateter ile her1-4 saatte bir 2-4 mL uy­gulanabilir. Para­se­tamolZehirlenmesi: Antidot tedavisine, mümkün olan en kısa sürede 150 mg/kgyükleme dozu ile başlanmalıdır. Ardından parasetamol zehir­len­melerinde en az72 saat süreyle, 50 mg/kg sürek dozu ile devam edilmelidir. Hesap­lanan dozerişkinlerde en az 200 mL, çocuklarda ise 50 mL, %5 glukoz veya %0.9 NaClçözeltisi ile seyreltilerek 60 dakika içinde uygulanır. Parasetamolentoksikasyonu sürek tedavisi 50 mg/kg dozda (70 kg'lik bir kişi için yaklaşık11 ampul) 4 saat ara ile 72 saat süresince yapılır.Asist Saşe:Bir saşe içeriği çay bardağıiçerisine boşaltılarak üzeri­ne yarısına kadar içme suyu eklenir.Karıştırılarak çözünmesi sağlanır. Opelasan görü­nüm­deki çözelti oral yoldan uygulanır.Solunum yollarını ilgilendiren hastalıklarda artmış sekresyonu azaltmak veatılımı kolaylaştırmak amacıyla, erişkinler­de günde 3 kez 1’er saşe veya geceyatarken 3 saşe bir ara­da uygulanır. Çocuklarda 2-7 yaş arasında, sabah-akşamgünde 2 kez 1’er saşe uygulanır (400 mg/gün). 7 yaş üzeri çocuklara erişkindozu uygulanır.Asist Kapsül: 7 ya­şın­dan bü­yük­le­re ve eriş­kin­le­regün­de 3 kez birer kap­sül ve­ya ak­şam ya­tar­ken tek doz 600 mg ve­ri­lir.AsistŞurup: Mukolitikolarak: 2 yaşın altındakiço­cuklarda 200 mg/gün (5 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşına kadar olan ço­cuklarda400mg/gün (10 mL/gün) iki eşit dozda, 7 yaşından büyüklerde; 600 mg/gün (15mL/gün), üç eşit doza bölü­ne­rek. Semptomlarda iyileşme sağ­la­nıncaya dek(8-10 gün) kullanılması önerilir. Parasetamol zehirlenmesinde: Yükleme dozu 140 mg/kg. Sürek dozu 4saatte bir 70 mg/kg olmak üzere toplam 17 doz kullanılması önerilir.

Asist adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki