TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  12 Mayıs 2021, Çarşamba Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Pol­mo­fen Pe­di­yat­rik Süs­pan­si­yon       Ye­ni İlaç

Pa­ra­se­ta­mol

Ambalaj: 120 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Aso­mal Pe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (Rad­yum); No­ral Pe­di­yat­rik Şu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (İ.E.Ula­gay); Tem­po Elik­sir: 120 mg/5 mLx100 mL (Ak­de­niz); Ter­ma­cet Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx100 mL (Top­rak); Ter­mal­gi­ne Pe­di­yat­rikŞu­rup: 120 mg/5 mLx100 mL (No­var­tis CH); Tylol Süs­pan­si­yon: 120 mg/5 mLx100 mL (Nobel).

End.:Çocuklardaha­fif ve or­ta şiddetli ağrılar ile ate­şin semptomatik tedavisinde en­di­ke­dir.

Kont­r.E.: Pa­ra­se­ta­mo­le aşı­rı du­ya­rlı­ğıol­du­ğu bi­li­nen has­ta­lar­ ile kara­ciğer ve böbrek yetmezilği olanhastalarda kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Hepatik nekroz, parasetamolün aşırıdozuna bağlı bir komplikasyondur. 10 gramın üzerinde alınması durumundatoksisite görü­le­bilir. Anemili veya kardiyak, pulmoner, renal ya da hepatikyetmez­liği olanlarda doktor kontrolü altında kullanılmalıdır.­ 5 günden uzunsüren a ğrılarda, ateşi 39,5 °C’den fazla olanlarda, 3 günden daha uzun sürenateşte ve tekrarlayan ateş olgularında doktor tavsiyesi olmadankullanılmamalıdır.

Yan E.: Nadiren allerjik ve aşırı duyarlıkreaksiyonlarına ve makülopapüler döküntülere neden olabilir. Yine çok nadirolarak mide bulantısı görülebilir. Uzun süreli kullanımda nadir olarakhemolitik anemi, trombositopenik purpura ve agranülositoz olgularıbildirilmiştir.

Etkileş.: Yüksek dozda uzun süreli kullanımdaantikoagülanların etkisini artırmaktadır. Uzun süreli yüksek dozda kullanılan parasetamolkumarin, indantoin türevleri ile fenotiyazinlerle etkileşebilir, ürinez,5-hidroksi-indol asetik asit testinde yanlış pozitif sonuç verebilir. Klor­amfenikol,barbitü­ratlar, antikonvülsanlar, desipramin, doksorubisin, mide boşaltma süre­sinietkileyen ilaçlarla etkileşebilir. Alkol, parasetamolün hepatotoksik etkisiniartırır.

Doz Önerisi: 4-11 ay ara­sı ço­cuk­la­ra 2.5 mL, 1-2 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra3.75 mL-5 mL, 2-3 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 7.5 mL, 4-5 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra10 mL, 6-8 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 12.5 mL, 9-10 yaş ara­sı ço­cuk­la­ra 15 mLve ye­tiş­kin­le­re 20-25 mL ve­ri­lir. Bu doz­lar gün­de 4 ke­re­ye ka­dar tek­rar­la­na­bi­lir.

Polmofen adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
Bu gün:  Hemşireler Günü ve Haftası  Sakatlar Haftası  
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki