TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  08 Ağustos 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Ti­ocan Krem   Top­rak

Ti­o­ko­na­zol 10 mg/g

Ambalaj: 20 g’lik tüp.

Eşdeğeri:Dermo-RestKrem: 10 mg/gx20 g (Eczacıbaşı); Dermo-TrosydKrem: 10 mg/gx20 g (Pfizer); TiocellKrem: 10 mg/gx20 g (Sanovel).

End.:Du­ya­rlıman­tar­la­rın (der­ma­to­fit ve ma­ya­la­rın) ne­den ol­du­ğu de­ri en­fek­si­yon­la­rı­nın,bu ara­da Can­di­da’­ya bağ­lı ya da Can­di­daile komp­li­ke ço­cuk be­zi pi­şik­le­ri­nin te­da­vi­sin­de,ay­rı­ca du­yar­lı Gram-po­zi­tif bak­te­ri­ler­le komp­li­ke ol­muş ol­gu­lar­daen­di­ke­dir. Ti­nea pe­dis, ti­nea kru­ris, ti­nea kor­po­ris ve ti­nea un­gu­iumgi­bi en­fek­si­yon­lar ti­oko­na­zol te­da­vi­si­ne iyi ya­nıt ve­rir­ler.

Kontr.E.:Daha önceimidazol grubu antifungal ajanlara karşı aşırı duyarlık göstermiş kişilerdekontr­en­di­kedir.

Uyar.: Kan­di­da­ya bağ­lı ya da kan­di­da ile komp­li­ke ço­cukbe­zi pi­şik­le­ri­nin te­da­vi­si do­zaj ayar­la­ma­sı ge­rek­ti­rir. Ge­belikte,hekimin kanaatince potansiyel yararları fetusa olası risklerinden fazla ise kullanılmalıdır.Tioko­na­zolün insan sütü ile atılıp atılmadığı bilinme­diğinden, tioko­na­zoluygulaması sırasında emzirmeye ara verilmelidir.

Yan E.: Ba­zı has­ta­lar­da lo­kal ir­ri­tas­yon semp­tom­la­rıbil­di­ril­miş­tir. Bun­lar ge­nel­lik­le te­da­vi­nin ilk haf­ta­sın­da gö­rü­lürve ge­çi­ci­dir­ler. Du­yar­lık re­ak­si­yon­la­rı mey­da­na ge­lir­se te­da­vike­sil­me­lidir.

Doz Önerisi: Lez­yon­lu böl­ge­ye ve çev­re do­ku­ya gün­de bir ve­yaiki kez uy­gu­la­nır. Par­mak ara­la­rı gi­bi nem­li böl­ge­ler­de ma­se­ras­yo­nuön­le­mek ama­cıy­la, az mik­tar­da ve iyi­ce ye­di­ri­le­rek sü­rül­me­li­dir.En­fek­si­yo­na ne­den olan mik­ro­or­ga­niz­ma­nın cin­si­ne ve en­fek­si­yo­nunye­ri­ne bağ­lı ola­rak, iyi­leş­me için ge­rek­li te­da­vi sü­re­si has­ta­danhas­ta­ya de­ği­şe­bi­lir. An­cak, pi­ti­ri­ya­zis ver­si­ko­lor te­da­vi­siiçin 7 gün ye­ter­li­dir. Di­ğer böl­ge­ler­de­ki der­ma­to­fit en­fek­si­yon­la­rı,kan­di­di­ya­zis ve erit­ras­ma­da te­da­vi sü­re­si 2-4 haf­ta­dır.

Tiocan adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki