TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  03 Ekim 2023, Salı Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Haemoctin SDH Fla­konKansuk

Fak­tör ­VI­II

Ambalaj: 250 IUx1 fla­kon ve 5 mL’lik 1eri­ti­ci, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül:: 500 IUx1 fla­kon ve 10 mL’lik 1eri­ti­ci, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül:: 1000 IUx1 fla­kon ve 10 mL’lik1 eri­ti­ci, tek kullanımlık 1 şırınga, 1 transfer kanülü, 1 filtre iğne, 1kelebek kanül.

Eşdeğeri:EmoclotD.I. Fla­kon: 500 IUx1fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Koçsel); Fac­ta­ne Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Er­Kim); Koäte-DVIFla­kon: 250 IUx1 fla­kon, 500 IUx1fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (Biem); MonarcM Fla­kon: 500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1fla­kon (Cankat); Uman-Cry D.I. Fla­kon:500 IUx1 fla­kon, 1000 IUx1 fla­kon (On­ko).

En­d.:Fak­törVIII ek­sik­li­ği bu­lu­nan (he­mo­fi­li A) has­ta­lar­da kanamala­rıntedavisinde ve önlenmesinde, ayrıca faktör VIII eksikliği bulunan (hemofili A)ve daha önce tedavi görsün görmesin, faktör VIII inhibitörü olmayan hastalarayapılan cerrahi girişimlerde endikedir.

Kontr.E.:Ağır he­mo­fi­li-Ahas­ta­la­rı­nın %10-20’sin­de gö­rü­len ve güç­lü tep­ki ve­ren tip­te fak­törVI­II in­hi­bi­tö­rü var­lı­ğı bir kont­ren­di­kas­yon oluş­tu­rur. Bu­nun­la bir­lik­te he­mo­fi­li uz­ma­nıbir he­kim de­ne­ti­min­de is­tis­nai ola­rak kul­la­nı­la­bi­lir.

Uyar.: Fak­tör VI­II ile he­mo­fi­li-A te­da­vi­sibir uz­man he­kim ta­ra­fın­dan ya­pıl­ma­lı­dır. Bir aler­jik ya da ana­fi­lak­tikre­ak­si­yon ge­li­şi­min­de, he­men uy­gu­la­ma­ya son ve­ril­me­li­dir. Eğerşok ge­li­şir­se, semp­to­ma­tik te­da­vi baş­la­tıl­ma­lı­dır. He­mo­fi­li-A,he­men he­men sa­de­ce er­kek­ler­de gö­rü­len bir has­ta­lık­tır. Bu­nun içinge­be­ler­de fak­tör VI­II’in gü­ve­nir­li­ği kont­rol­lü ola­rak de­nen­me­miş­tir.Ke­sin ge­rek­me­dik­çe ge­be­ler­de ve lak­tas­yon dö­ne­min­de kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.: Aler­­­jik ve ana­fi­lak­tik re­ak­si­yon­laren­der gö­rü­lür. Pru­ri­tus, yay­gın ür­ti­ker, gö­ğüs­te da­ral­ma, hı­rıl­tı,hi­po­tan­si­yon gi­bi baş­lan­gıç be­lir­ti­le­ri or­ta­ya çık­tı­ğın­da, uy­gu­la­mahe­men dur­du­rul­ma­lı­dır. Şok­ta, uy­gun te­da­vi­ye he­men baş­lan­ma­lı­dır.Çok en­der ola­rak vü­cut ısı­sın­da ar­tış gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi: Tedavinin dozaj ve süresi, faktör VIII eksikliğininşiddetine, kanamanın lokasyon ve derecesine ve hastanın klinik durumunabağlıdır. 1 IU faktör VIII aktivitesi, normal insan plazmasındaki 1 mL faktörVIII miktarına eşittir. Gerekli do­zu hesaplamak için şu formül kullanılır:Gerekli üni­te=vücut ağırlığı (kg) x istenen faktör VIII artışı (%) x 0.5.Uygulanacak miktar ve uygulama sıklığı belirlenir­ken, Haemoctin SDH’nin ne kadar etkili olduğu gözönünde bulundurulmalıdır.

Haemoctin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki