TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

La­mi­sil Krem   No­var­tis Phar­ma

Ter­bi­na­fi­n HCl 10mg/g

Ambalaj: 15 g’lik tüp­.

Eşdeğeri: Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g (Nobel); TerbinKrem: 10 mg/gx15 g (Eczacıbaşı); Terbisil Krem: 10 mg/gx15 g (Berksam).

La­mi­sil Sprey Dermal

Ter­bi­na­fi­n HCl %1

Ambalaj: 30 mL’lik plastik şişe.

Eşdeğeri:TerbisilSprey %1: 130 mL (Berksam).

La­mi­sil Tab­let

Ter­bi­na­fi­n HCl

Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri:TerafinTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Fako); Terbin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Eczacıbaşı); TerbisilFilm Tablet: 250mgx14 ve 28 tablet (Berksam); TigalTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Sanovel).

End.:Der­ma­to­fit­le­rinne­den ol­du­ğu de­ri ve tır­nak­la­rın fun­gal en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin“ring­worm” en­fek­si­yon­la­rın­da (ti­nea kor­po­ris, T. kru­ris, T. pe­dis)ve kan­di­da cin­si man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu ma­ya en­fek­si­yon­la­rın­da,der­ma­to­fit man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu oni­ko­mi­koz­lar­da en­di­ke­dir.Krem for­mu ay­rı­ca Ma­las­se­zia fur­fur di­ye de bi­li­nen Pity­ros­po­rum or­bi­cu­la­re’­nin ne­den ol­du­ğu pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lo­ra kar­şı da et­ki­li­dir.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirile­rek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe ka­dın­larda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö­ren kadınlaremzirmemelidir.

Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksi­yonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indük­leyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edile­bi­lir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, ter­bi­nafin dozu uygunbiçimde dü­zen­lenmelidir.

Doz Önerisi:Lamisil Krem: Gün­de 1 ve­ya 2 kez uy­gu­la­na­bi­lir. Te­da­vi sü­re­siti­nea kor­po­ris, kru­ris ve ku­ta­nöz kan­di­di­ya­zis­te 1-2 haf­ta; pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor­da 2 haf­ta; ti­nea pe­dis­te 2-4 haf­ta, gün­de 2 kez uy­gu­lan­dı­ğın­da1 haf­ta­dır. Dü­zen­siz kul­la­nım ve­ya te­da­vi­nin er­ken ke­sil­me­si has­ta­lı­ğınyi­ne­le­me ris­ki­ni ar­tı­rır.Lamisil Sprey Dermal: Ye­tiş­kin­ler­de, en­di­kas­yo­nabağ­lı ola­rak gün­de 1 ve­ya 2 kez uy­gu­la­na­bi­lir. Uy­gu­la­ma­dan ön­ceen­fek­te böl­ge te­miz­len­me­li ve ku­ru­lan­ma­lı­dır. Ye­ter­li mik­tar­dasprey, en­fek­te de­ri böl­ge­si­ni ıs­la­ta­na ve lez­yon­lu de­ri böl­ge­siy­leçev­re­si­ni kap­la­ya­na ka­dar uy­gu­la­nır. Ti­nea kor­po­ris, ti­nea kru­risve ti­nea pe­dis­te (par­mak ara­sı ti­pi) 1 haf­ta bo­yun­ca gün­de 1 kez, pi­ti­ri­ya­zisver­si­ko­lor­da 1 haf­ta bo­yun­ca gün­de 2 kez kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. LamisilTablet: 14tabletlik form: Gün­lük doz eriş­kin­ler­de tek doz 1 tab­let öne­ri­lir.Te­da­vi sü­re­si ti­nea pe­dis, ti­nea kor­po­ris, kru­ris ve ku­ta­nöz kan­di­di­ya­zis­te2 haf­ta; oni­ko­mi­koz­da 1.5-3 ay­dır. 2 ya­şın üs­tün­de­ki 12-20 kg ara­sıço­cuk­lar­da gün­de tek doz ¼ tab­let, 20-40 kg ara­sı gün­de tek doz ½ tab­let,40 kg’nın üze­rin­de­ki ço­cuk­lar­da gün­de tek doz 1 tab­let ve­ri­lir. 28 tabletlik form: Sadece dermatofit mantarların nedenolduğu oniko­mi­koz­ların (tırnağın mantar enfeksiyonu) tedavisinde preparatındoz önerisi şöyle: Yetişkinlere günde tek doz 250 mg verilir.Onikomikoz: Başarılı tedavi süresi çoğuhastalarda 6-12 haftadır. El tırnağı onikomikozu: Çoğu olguda el tırnağı enfeksiyonlarıiçin 6 haftalık tedavi yeterlidir. Ayak tırnağı onikomikozu: Çoğu olguda ayak tırnağıenfeksiyonları için 12 haftalık tedavi yeterlidir.

Lamisil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki