TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Terbin Krem   Eczacıbaşı

Ter­bi­na­fi­n HCl 10mg/g

Ambalaj: 15 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:LamisilKrem: 10 mg/gx15 g (Novartis); Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g (Nobel); Terbisil Krem: 10mg/gx15 g (Berksam).

Terbin Tab­let

Ter­bi­na­fi­n HCl

Ambalaj: 250 mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri:LamisilTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Novartis); Terafin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Fako); Terbisil Film Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Berksam); Tigal Tablet: 250 mgx14-28 tablet (Sanovel).

End.:Preparatıntablet formu, dermotofitlerin neden olduğu oniko­mikoz ve derinin Trichophytonenfeksiyonlarının tedavisinde, enfeksi­yonun ağırlığı ve yaygınlığına bağlıolarak oral tedavinin gerekli ol­duğu tinea pedis, tinea cruris ve tineacorporis tedavisinde; krem formu ise Trichopyton (T. rubrum,T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum gibi), Microsporumcanis ve Epidermophyton floccosum'un nedenolduğu derinin fungal hastalıkları; başta Candida türleri(C. albicans gibi) olmak üzere mayaların yol açtığı deri enfeksiyonlarıve Pityrosporum orbiculare'ye bağlı pityriasis (tinea) versicolor’da endikedir.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirile­rek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe kadınlarda olasıyararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kullanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö­ren kadınlaremzirmemelidir.

Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksiyonları (döküntü, ürtiker)ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indük­leyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edi­lebilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, ter­bi­nafin dozu uygunbiçimde dü­zen­lenmelidir.

Doz Önerisi:TerbinKrem: Günde bir ya da iki defa uygulanabilir.Uygulamadan önce, hastalıklı deri bölgesi iyice temiz­lenmeli vekurulanmalıdır. Krem, enfeksiyonlu deri bölgesine ve çevreleyen alana ince birtabaka halinde hafifçe ovularak sürülmelidir. İntertrijinöz alanlardakienfeksiyonlarda (meme altı, parmak araları, intergluteal ve inguinal bölgeenfeksiyonları), krem sürülen bölgeler istendiğinde gazlı bezle kapa­tılabilir.Tedavi süresi: Tinea corporis ve tinea cruris: 1 hafta. Tinea pedis: 1hafta. Derinin Candida enfeksiyonları: 1 hafta. Pityriasis versicolor: 2 hafta.Klinik belirtiler genellikle birkaç gün içinde kaybolursa da, düzensizkullanılması ya da tedavinin erken kesilmesi durumunda nüks görülebilir. İkihaftalık tedaviye rağmen iyileşme belirtisi görül­mezse, tanı yenidendeğerlendirilmelidir.TerbinTablet: Tedavi süre­si enfeksiyonun ağırlığına ve endikas­yonagöre değişir. Erişkin­lerde günde bir tablet (250 mg) önerilir. Onikomikoz: Eltırnağı oniko­mi­koz­larında 6 hafta boyunca günde 1 tablet, ayak tırnağı oniko­mi­koz­la­rında12 hafta boyunca günde 1 tablet kullanılır. Sağlıklı tırnağın bü­yüme hızınabağlı olarak, optimum etkisi mikolojik şifa ve tedavinin kesilmesinden birkaçay sonra ortaya çıkabilir. Derienfeksiyonları: Oral yoldan terbi­nafintedavisinin gerekli olduğu interdigital ve plantar tinea pedisde 2-6 hafta,tinea crurisde 2-4 hafta ve tinea corporisde 4 hafta boyunca günde 1 tabletkullanılır. Yaşlılar: Erişkinlerdeki gibi kullanılır. Ancak, bu yaş gru­bundakaraciğer ve böbrek fonksiyonlarının bozulmuş olma olasılığı göze alınmalıdır. Çocuklar: Terbinafininço­cuklarda güvenilirliği ve etkinliği henüz gösterilme­miştir. Bu nedenleçocuklarda kullanılması önerilmez. Terbinafinin tinea capitisdeki etkinliğigösterilmemiştir. Oral yoldan kullanılan terbinafin pityriasis versicolordaetkili değildir.

Terbin adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki