TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Terbi­sil KremBerksam

Ter­bi­na­fi­n HCl %1

Ambalaj: 15 ve 30 g’lik tüp­.

Eşdeğeri:LamisilKrem: 10 mg/gx15 g (Novartis); Mycocur Krem: 10 mg/gx15 g (Nobel); TerbinKrem: 10 mg/gx15 g (Eczacıbaşı).

Terbi­sil Sprey

Ter­bi­na­fi­n HCl %1

Ambalaj: 30 mL’lik sprey başlıklı şişe.

Eşdeğeri:LamisilSprey %1: 130 mL (Novartis).

Terbisil Film Tablet

Terbinafin

Ambalaj: 125 mgx14 ve 28 tablet :: 250mgx14 ve 28 tablet.

Eşdeğeri:LamisilTablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Novartis); Terafin Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Fako); Terbin Tablet: 250 mgx14 tablet(Eczacıbaşı); Tigal Tablet: 250 mgx14 ve 28 tablet (Sanovel).

End.:Der­ma­to­fit­le­rinne­den ol­du­ğu de­ri ve tır­nak­la­rın fun­gal en­fek­si­yon­la­rın­da, de­ri­nin“ring­worm” en­fek­si­yon­la­rın­da (ti­nea kor­po­ris, T. kru­ris, T. pe­dis) vekan­di­da cin­si man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu ma­ya en­fek­si­yon­la­rın­da,der­ma­to­fit man­tar­la­rın ne­den ol­du­ğu oni­ko­mi­koz­lar­da en­di­ke­dir.

Kontr.E.:Etkinmadde­ye kar­şı aşı­rı du­yar­lık du­rum­la­rın­da kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Eğer hastada açıklanamayan kalıcı bulantı, anoreksi,yorgunluk, sarılık, koyu renkte idrar, açık renkte dışkı gibi karaciğerfonksiyon bozukluğuna ait belirti veya semptomlar görülürse, hepatik orijindeğerlendirile­rek terbinafin tedavisine son verilmelidir. Böbrek fonksiyonyetmezliği olan hastalara ilaç yarı dozda verilmelidir. Gebe ka­dın­­lardaolası yararlanma beklentisi, olası riskleri geçmediği sürece, kul­lanılmamalıdır.Terbinafin sütle atıldığından, oral yolla tedavi gö­ren kadınlar emzirmemelidir.

Yan E.:Yanetkiler hafif veya orta derecede ve geçicidir. En sık görülen yan etkilergastrointestinal semptomlar (dolgunluk hissi, iştahsızlık, dispepsi, bulantı,hafif karın ağrısı, ishal), ciddi olmayan deri reaksi­yonları (döküntü,ürtiker) ve kas iskelet reaksiyonları (artralji, miyalji) dir.

Etkileş.: Terbinafin, IV kafein uygulamasında klirensi %19 oranındaazaltır, siklosporin klirensini %15 oranında artırır. Terbinafinin plazmaklirensi metabolizmayı indük­leyen (ör: rifampisin) ilaçlarla artırılabilir vesitokrom P450’yi inhibe eden ilaçlarla (ör: simetidin) inhibe edile­bilir. Butür ilaçlarla birlikte kullanım gerekli olduğunda, ter­bi­nafin dozu uygunbiçimde düzenlenmelidir.

Doz Önerisi:TerbisilFilm Tablet: Tedavi süresi endikasyona ve enfeksiyonunşiddetine gö­re değişir. Çocuklar:12-20 kg arası çocuklar (2-6 yaş arası): Günde tekdoz 1/2 tablet. 20-40 kg arası çocuklar (6-12 yaş arası): Günde tek doz 1tablet. 40 kg'nin üzerindeki çocuklar: Günde tek doz 2 tablet. Yetişkinler: Günde tekdoz 2 tablet. Deri enfeksiyonlarındayaklaşık tedavi süreleri: Tineapedis (interdijital, plan­ter/mo­ka­sen tipte): 2-6 hafta. Tinea korporis,kruris: 2-4 hafta. Kutanöz kandidiyazis: 2-4 hafta. Hastalık bulgularındaki tamdüzelme mikolojik iyileşmeden sonraki birkaç hafta içinde görülebilir. Saç ve kafa derisi enfeksiyonlarında yaklaşık tedavisüresi: Tinea kapitis: 4 hafta. Oni­komikoz:Başarılı tedavi süresi çoğu hastada 6 hafta ile 3 ay arasında­dır.Terbisil Krem: Günde bir veya iki kezuygulanabilir. İlgili bölge uy­gulamadan önce temizlenir ve kurulanır. İlgilideri bölgesine ve çevresine ince bir tabaka halinde uygula­nır ve hafifçeoğuşturulur. İntertriginöz enfeksiyonlarda (me­me altı, interdijital,intergluteal, inguinal) uygulama ya­pı­lan bölgenin üzeri özellikle gecelerigazlı bezle örtü­le­bilir. Yaklaşık tedavi süreleri: Tinea korporis, kruris: 1-2hafta. Tinea pedis : 2-4 hafta (Günde 2 defa uygulandığında, 1 haftalık tedaviyeterlidir.). Kutanöz kandidiyazis: 1-2 hafta. Pityriasisversikolor: 2 hafta. Klinik semptomlarıngerile­me­si birkaç gün içinde olur. Düzensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hasta­lığın yineleme riskini artı­rır. İki hafta sonrasında iyileşmebulguları yoksa teşhis bir kez daha gözden geçirilmelidir.Terbisil Sprey: Ye­tişkinlerde Terbisil %1 Sprey,endikasyona bağlı olarak günde bir veya iki kez uygulanabilir. Uygulamadan önceenfekte bölge temizlenir ve kurulanır. Yeterli miktarda sprey enfekte deribölgesini ıslatana ve lezyonlu deri bölgesi ile çevresini kaplayana kadaruygulanır. Tedavi Süresi ve Sıklığı: Tineakorporis, kruris: 1 hafta süreyle günde 1defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geç­me­melidir. Tinea pedis (parmak arası tipi): 1 hafta süreyle gün­de 2 defa uygulanır. Tedavi süresi, 4haftayı geçmemelidir. Pityriasis(tinea) versikolor: 1 hafta süreyle günde 2defa uygulanır. Tedavi süresi, 4 haftayı geçmemelidir. Klinik semptomlarıngerilemesi birkaç gün içinde olur. Dü­zensiz kullanım veya tedavinin erkenkesilmesi hasta­lı­ğın yinelenme riskini artırır.

Terbisil adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki