TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  06 Ağustos 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Relokap FilmTab­letYeni İlaç

Nap­rok­sensod­yum

Ambalaj: 275 mgx20 tab­let :: Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet.

Eşdeğeri:A-NoxFort Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Aro­ma); Apraljin Film Tab­let: 275 mgx20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Deva); Ap­ra­naxTab­let: 275 mgx20 tab­let, Forttab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Abdiİbrahim); Ap­rolTab­let: 275 mgx20 tab­let, Forttab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Bi­lim); Ap­romed Film Tab­let: 275 mgx20 tablet (Koçak); Ap­ro­well Tab­let:275 mgx20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20tablet (aris); Ka­pnax Tab­let: 275 mgx20 tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (İlsan); Ka­rok­senTab­let: 275 mgx20 tab­let, Forttab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Mü­nirŞa­hin); Nap­ra­dolFort Film Tab­let: 550 mgx10ve 20 tablet (Ab­far); Nap­ren-S Tab­let: 275 mgx20 tab­let, Fort Tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (İl­san); Op­raksFilm Tab­let: 275 mgx20tab­let, Fort tab­let 550 mgx10 ve 20 tablet (Top­rak); SynaxFilm Tab­let: 275 mgx20tablet, Fort tablet 550 mgx10 ve 20 tablet (Biofarma); Syndol Film Tab­let: 275 mgx20tablet, Fort tablet 550 mgx20 tablet (HüsnüArsan).

End.:Romatoidartrit, osteoartrit, ankilozan spondilit, juvenil romatoid artrit ve akutgutta; iskelet adalesi ve yumuşak dokunun şiddetli ve orta derecedeki akut veyakronik enflamasyonunda ve ağrılarında (bursit, tendinit, lumbago gibi),dismenore, ameliyat ve doğum sonrası ağrılarında, travmatolojide; diş ve ağızenflamasyonunda ve ağrılarında kullanılır. Prostaglandin sentezini inhibeettiği için migren ataklarını azaltmada etkilidir.

Kontr.E.:Nap­ro­ksensod­yu­ma du­yar­lı ki­şi­ler­de ve ak­tif mi­de ve­ya du­o­de­num ül­se­ri bu­lu­nan­lar­da,ül­se­ras­yo­na ve ka­na­ma­ya eği­li­mi olan­lar­da, ase­til­sa­li­si­lik asitve/ve­ya di­ğer nons­te­ro­id an­ti­enf­la­ma­tu­var­lar­dan her­han­gi bi­ri­nekar­şı as­tım, ri­nit ya da ür­ti­ker gi­bi re­ak­si­yon gös­te­ren­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Mi­de-ba­ğır­sak ka­na­ma­sı­na ve ül­se­ras­yo­nu­na ne­denola­bi­lir. Böb­rek fonk­si­yon­la­rı ile­ri de­re­ce­de bo­zuk olan­lar­da nap­rok­sensod­yum çok dik­kat­le kul­la­nıl­ma­lıdır. Kalp yet­mez­li­ği bu­lu­nan has­ta­larya­kın­dan iz­len­me­li, ge­re­kir­se doz ayar­la­ma­sı ya­pıl­ma­lı­dır. 16 ya­şın­dankü­çük ço­cuk­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­cak ju­ve­nil art­rit­te, 5 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da 10 mg/kg/gün doz­da 12 sa­at aray­la kul­la­nı­la­bi­lir.Ge­be­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı, ge­be­li­ğin son dö­nem­le­rin­de ke­sin­lik­lekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Bu­lan­tı,ha­fif pe­ri­fe­ral ödem, ku­lak çın­la­ma­sı, baş dön­me­si gö­rü­le­bi­lir.

Etkileş.:Hi­dan­to­in,sül­fo­na­mid­ler, sül­fo­ni­lü­re, fu­ro­se­mid, b-blo­ker­ler, lit­yum tuz­la­rının et­ki­le­ri­ni güç­len­di­re­bi­lir.Oral an­ti­ko­agü­lan­lar­la bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da doz ayar­la­ma­sıge­re­ke­bi­lir. Pro­be­ne­sid ile bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, plaz­ma kon­sant­ras­yo­nuve ya­rı­lan­ma öm­rü ar­tar. Me­tot­rek­sat ile bir­lik­te kul­la­nıl­ma­sı ge­rek­tiği­ndeçok dik­kat­li dav­ra­nıl­ma­lı­dır; me­tot­rek­sa­tın tü­bü­ler sek­res­yo­nu­nuazalt­tı­ğın­dan tok­si­si­te­si ar­ta­bi­lir.

Doz Önerisi: Romatoid artrit, osteoartrit, ankilozan spondilitte has­talığınşiddetine göre sabah ve akşam 1'er tablet alı­nır. Uzun süreli kullanımdahastanın yanıtına göre doz arttırılır veya azaltılır. 2 hafta içinde artrittesemptomatik bir iyileşme başlar ve ikinci haftalık sürede bu etki gö­rü­lebilirhale gelir. Bursit, tendinit, ameliyat ve do­ğum sonrası ağrıları, dentalproblemler, travmatoloji, primer dismenore ve rahim içi araç kullanılmasındakiağrılı durumlarda tavsiye edilen başlangıç dozu 550 mg'dir. Sonra 6 veya 8saatte bir 275 mg ile devam edilir. Toplam günlük doz 1.375 gramı geçmemelidir.Akut gutta başlangıç dozu 825 mg’dir. Ataklar azalana kadar saatte 275 mg devamedilir. Şiddetli mig­ren ağrılarında sabah-akşam 550 mg alınır. Juvenilartritte toplam günlük doz 10mg/kg'dir. Sabah-ak­şam alınır.

Relokap adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki