TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  20 Haziran 2024, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Spazmotek Ampul   Bilim

Hiyosin-N-Butilbromür

Ambalaj: 20 mg/1 mLx6 ampul

Eşdeğeri:Bus­co­panAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Ec­za­cı­ba­şı); Bu­to­panAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Bi­o­far­ma); Mo­litAm­pul: 20 mg/1 mLx6 ampul (Ade­ka).

End.:Gast­ro­in­tes­ti­nalsis­tem spazm­la­rın­da, bli­yer sis­tem spazm ve dis­ki­ne­zi­sin­de, üro­ge­ni­talsis­tem spazm­la­rın­da kul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Hi­yo­sin-N-bu­tilb­ro­mü­rekar­şı aşı­rı du­yar­lık re­ak­si­yo­nu gös­te­ren ki­şi­ler, me­ga­ko­lon vemyast­he­nia gra­vis, kont­ren­di­kas­yon­la­rı­dır.

Uyar.: Ola­sı an­ti­ko­li­ner­jik komp­li­kas­yon ris­ki ne­de­niy­le,dar açı­lı glo­kom eği­li­mi olan has­ta­lar­da, in­tes­ti­nal ya da üri­ner obst­rük­si­yonve­ya ta­şi­arit­mi eği­li­mi olan­lar­da kul­la­nı­lır­ken dik­kat­li olun­ma­lı­dır.Ne­onat­lar­da tok­sik et­ki­li­dir. Ge­be­lik sı­ra­sın­da, özel­lik­le ge­be­li­ğinilk üç ayı için­de, ilaç kul­la­nı­mıy­la il­gi­li ge­nel uya­rı­lar dik­ka­tealın­ma­lı­dır. Em­zir­me dö­ne­mi için­de gü­ve­nir­li­ği­ni gös­te­ren ça­lış­ma­larya­pıl­ma­mış­tır. Bu­nun­la bir­lik­te, be­bek üze­rin­de yan et­ki­ler bil­di­ril­me­miş­tir.

Yan E.:Kse­ros­to­mi,dis­hid­roz, ta­şi­kar­di, ola­sı id­rar re­tan­si­yo­nu ve ako­mo­das­yon bo­zuk­luk­la­rıgi­bi an­ti­ko­li­ner­jik yan et­ki­ler gö­rü­le­bi­lir­se de bu et­ki­ler ge­nel­lik­leha­fif­tir ve ken­di­li­ğin­den ge­çer. Baş­ta de­ri re­ak­si­yon­la­rı ol­maküze­re çok sey­rek ola­rak aler­jik re­ak­si­yon­la­r ve disp­ne gö­rül­dü­ğübil­di­ril­miş­tir.

Etkileş.:Tri­sik­likan­ti­dep­re­san­la­r, an­ti­his­ta­mi­nik­ler, ki­ni­di­n, aman­ta­di­n ve di­so­pi­ra­mi­dinan­ti­ko­li­ner­jik et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir. Me­tok­lop­ra­mid gi­bi do­pa­minan­ta­go­nist­le­riy­le bir­lik­te kul­la­nıl­dı­ğın­da, her iki ila­cın gast­ro­in­tes­ti­nalka­nal üze­rin­de­ki et­ki­le­ri­ aza­lır. b-Ad­re­ner­jikilaç­la­rın ta­şi­kar­dik et­ki­le­ri­ni ar­tı­ra­bi­lir.

Doz Önerisi: Erişkin ve 12 yaşından büyük çocuklarda: Akut spas­tikağrı durumunda 20 mg'lik tek bir ampul, IM, SC veya yavaş IV uygulanır.Gerekmesi halinde ve doktor tavsiyesiyle bu doz 1 ile 2 kez tekrarlana­bilir.Günlük doz 100 mg'yi aşmamalıdır. Süt çocukları ve küçük çocuklarda: Ağırolgularda günde birkaç kez kilo başına 0.3-0.6 mg, IM, SC veya yavaş IVuygulanır. Günlük doz kilo başına 1.5 mg'yi aşmamalıdır.

Spazmotek adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki