TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  14 Haziran 2024, Cuma Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Flu­ib­ron Şu­rupSan­ta Far­ma

Amb­rok­sol HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­reks Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (No­bel); Amb­rol Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (De­va); Mu­ko­ral Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­o­far­ma); Pulmor Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Sek­rol Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­lim); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Flu­ib­ron Pe­di­yat­rik Şu­rup

Amb­rok­sol HCI

Ambalaj: 15 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Sek­rolPediyatrik Şurup: 15 mg/5mLx150 mL (Bi­lim); Pulmor Pe­di­at­rik Şu­rup:15 mg/5 mLx150 mL (Drogsan).

Flu­ib­ron Tab­let

Amb­rok­sol HCI

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Amb­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (De­va); Mu­ko­ralTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­o­far­ma); Sek­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­lim).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­formbron­şit, bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şimson­ra­sı bron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Flu­ib­ron Şu­rup: Gün­lük doz, bü­yük­ler­de te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nün­degün­­de 3 kez 1 öl­çek, son­ra 2 kez 1 öl­çek ile 8-10 gün de­vam edi­lir. Ço­cuk­lar­da0-2 yaş ara­sı gün­de 2 kez ¼ öl­çek, 2-5 yaş ara­sı gün­de 3 kez ¼ öl­çek ve5-12 yaş ara­sın­da gün­de 2-3 kez ½ öl­çek­tir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­dadoz­lar bir mis­li ar­tı­rı­la­bi­lir. Su ve­ya mey­ve su­yu ile su­lan­dı­rı­la­bi­lir. Flu­ib­ronPe­di­yatrik Şu­rup: Gün­lük doz, 0-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 2 kez ya­rımöl­çek, 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez ya­rım öl­çek ve 5-12 yaş ara­sıço­cuk­lar­da gün­de 2-3 kez 1 öl­çek­tir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da doz­larbir mis­li ar­tı­rı­la­bi­lir. Su ve­ya mey­ve su­yu ile su­lan­dı­rı­la­bi­lir. Flu­ib­ronTablet: Gün­­lükdoz bü­yük­ler­de te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nün­de 3 kez 1 tab­let, son­ra 2 kez1 tab­let ile 8-10 gün de­vam edi­lir. 5-12 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 2-3kez ya­rım tab­let uy­gu­la­nır.

Fluibron adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki