TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  26 Eylül 2020, Cumartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Sek­rol Şu­rup   Bi­lim

Amb­rok­sol HCI

Ambalaj: 30 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Amb­reksŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (No­bel); Amb­rolŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (De­va); Flu­ib­ronŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (San­ta Far­ma); Mu­ko­ralŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­o­far­ma); PulmorŞu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Sek­rol Pediyatrik Şurup   

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 15 mg/5 mLx150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Flu­ib­ronPe­di­yat­rik Şu­rup: 15 mg/5mLx150 mL (San­ta Far­ma); Pulmor Pe­di­at­rik Şu­rup:15 mg/5 mLx150 mL (Drogsan).

Sek­rol Tab­let

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Amb­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (De­va); FluibronTab­let: 30 mgx20 tablet (San­ta Far­ma); Mu­ko­ralTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­o­far­ma).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­form bron­şit,bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şim son­ra­sıbron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­le bir­lik­tekul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­da dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. An­nesü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Sek­rolŞurup: Bü­yük­ler­de te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nün­de gün­de3 kez 5-10 mL, da­ha son­ra gün­de 3 kez 5 mL. 0-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de2 kez 1.25 mL, 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez 1.25 mL, 5-12 yaş ara­sıço­cuk­lar­da gün­de 2 kez 5 mL.Sek­rolPediyatrik Şurup: 0-2 yaş arası günde 2 kez 2.5 mL( ½ ölçek); 2-5 yaş arası günde 3 kez 2.5-5 mL ( ½-1 ölçek); 5-12 yaş arasıgünde 2 kez 5-10 mL ( 1-2 ölçek).Sek­rolTab­let: Eriş­kin­ler­de te­da­vi­nin ilk2-3 gü­nün­de 3 kez 1 tab­let, son­ra 2 kez 1 tab­let. 5 ya­şın al­tın­da­ki ço­cuk­lar­daşurup for­mu­nun kul­la­nıl­ma­sı öne­ri­lir. 5-17 yaş ara­sı, gün­de 2 kez ya­rımve­ya 1 tab­let.

Sekrol adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki