TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  24 Eylül 2020, Perşembe Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Mu­ko­ral Şu­rupBi­o­far­ma

Amb­rok­sol HCl

Ambalaj: 30mg/5 mLx150 mL'lik şişe.

Eşdeğeri: Amb­reks Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (No­bel); Amb­rol Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (De­va); Flu­ib­ron Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (San­ta Far­ma); Pulmor Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Drogsan); Sek­rol Şu­rup: 30 mg/5 mLx150 mL (Bi­lim); Tusilin Şurup: 30 mg/5 mLx150 mL (Mecom).

Mukoral Pediyatrik Şurup

Ambroksol

Ambalaj: 15 mg/5 mLx100 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:Amb­reksPediyatrik Şu­rup: 15 mg/5mLx100 mL (No­bel); Amb­rol Pediyatrik Şu­rup:15 mg/5 mLx100 mL (De­va)

Mu­ko­ral Tab­let

Amb­rok­sol HCI

Ambalaj: 30 mgx20 tablet.

Eşdeğeri:Amb­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (De­va); Flu­ib­ronTab­let: 30 mgx20 tablet (San­ta Far­ma); Sek­rolTab­let: 30 mgx20 tablet (Bi­lim).

End.:So­lu­numyol­la­rı­nın sal­gı bo­zuk­luk­la­rıy­la bir a­ra­da o­lan a­kut ve kro­nikhas­ta­lık­la­rı, ö­zel­lik­le a­kut ve kro­nik bron­şit­ler, ast­ma­ti­formbron­şit, bronş ast­ma­sı, bron­şi­ek­ta­zi, la­ren­jit, cer­ra­hi gi­ri­şimson­ra­sı bron­ko­pul­mo­ner komp­li­kas­yon­la­rın te­da­vi­si ve pro­fi­lak­si­sin­dekul­la­nı­lır.

Kontr.E.:Amb­rok­so­lave bir me­ta­bo­li­ti o­lan brom­hek­si­ne a­şı­rı du­yar­lı o­lan­lar­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Uyar.: Amb­rok­sol, ko­de­in ve di­ğer an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır. Ka­ra­ci­ğer ve böb­rek has­ta­la­rın­dadik­kat­le kul­la­nıl­ma­lı­dır. Ge­be­li­ğin ilk üç a­yın­da kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.An­ne sü­tü­ne ge­çip geç­me­di­ği bi­lin­me­diğinden, em­zi­ren­ler­de dik­kat­lekul­la­nıl­ma­lıdır.

Yan E.:Ba­zı du­rum­lar­dami­de, ba­ğır­sak bo­zuk­luk­la­rı, is­hal, de­ri dö­kün­tü­sü, ka­şın­tı, kus­ma,hal­siz­lik, baş ağ­rı­sı gö­rü­le­bi­lir.

Doz Önerisi:Mu­ko­ral Şurup: Gün­lük doz 0-2 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 2 kez ¼öl­çek, 2-5 yaş ara­sı ço­cuk­lar­da gün­de 3 kez ¼ öl­çek ve 5 ya­şın­dan bü­yük­ler­degün­de 2-3 kez ½ öl­çek­tir. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­da doz­lar bir mis­liar­tı­rı­la­bi­lir. Bü­yük­ler­de te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nün­de gün­de 3 kez 1öl­çek, son­ra gün­de 2 kez 1 öl­çek­tir. Mu­ko­ral Pediyatrik Şurup: 2-5 yaş arası çocuklara günde 3 kezyarım veya 1 ölçek; 5 yaşın üstündekilere günde 2-3 kez 1 ölçek önerilir.Tedavinin başlangıcında dozlar bir misli artırılabilir. Mu­ko­ralTab­let: 5 ya­şın­danbü­yük ço­cuk­lar­da gün­de 2-3 kez ½ tab­let. Te­da­vi­nin baş­lan­gı­cın­dadoz­lar bir mis­li ar­tı­rı­la­bi­lir. Bü­yük­ler­de te­da­vi­nin ilk 2-3 gü­nün­degün­de 3 kez 1 tab­let, son­ra gün­de 2 kez 1 tab­let. Te­da­vi­ye iyi­leş­megö­rü­le­ne ka­dar de­vam edi­lir.

Mukoral adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki