TurkMedikal.net { ana sayfa }
TurkMedikal. N E T | ANA SAYFA Üyelik Online Alış-Veriş | Dükkan Kitaplar Hastalıklar Hakkında Bilgi | Hastalıklar İlk Yardım Medikal Rehber | Medikal Linkler Reklam
  15 Nisan 2024, Pazartesi Bu Sayfayı Arkadaşınıza Göndermek İstermisiniz ?
:: Vademecum

Muconex Efervesan TabletTriPharma

Asetil sistein

Ambalaj: 600 mgx10 efervesan tablet.

Eşdeğeri:Acetylcystein 600 Trom Efervesan Tablet: 600 mgx10 tablet (Adeka).

Muconex Şurup

Asetil sistein 200mg/5 mL

Ambalaj: 200 mg/5 mLx40 g granül içeren 100 mL’lik şişe :: 200 mg/5mLx60 g gra­nül içe­ren 150 mL’lik şişe.

Eşdeğeri:AsistŞurup: 200 mg/5 mLx100 ve 150 mL (Hüsnü Arsan); Oxxa Şurup: 200 mg/5 mLx150 mL (Toprak);

End.:Yo­ğun kı­vam­lıbal­ga­mın atıl­ma­sı, azal­­­tıl­ma­sı, eks­pek­to­ras­yo­nun ko­lay­laş­tı­rıl­ma­sıge­re­ken du­­­rum­lar­da, bron­ko­pul­mo­ner has­ta­lık­lar­da, bron­şik sek­res­yonbo­zuk­luk­la­rı­nın te­da­vi­sin­de en­di­ke­dir. Ase­til sis­te­inin ase­ta­mi­no­fen(pa­ra­se­ta­mol) ze­hir­len­me­le­rin­de ka­ra­ci­ğer ha­ra­bi­ye­ti­ni azal­tı­cıet­ki­si de var­dır.

Kontr.E.:Ase­til sis­te­ineaşı­rı du­yar­lı ol­du­ğu bi­li­nen ki­şi­ler­de kont­ren­di­ke­dir.

Uyar.: Gast­ro­du­ode­nal ül­ser du­rum­la­rın­da,ay­rı­ca ase­til sis­te­inin ve­ril­me­sin­den son­ra bron­şi­yal sek­res­yon­dabe­lir­gin bir ar­tış ola­bi­lir. Ase­til sis­te­inin an­ne sü­tü­ne ve fe­tü­segeç­me­siy­le il­gi­li ye­ter­li ve­ri ol­ma­dı­ğın­dan, ge­be­ler­de ve em­zi­ren­ler­dezo­run­lu ne­den­ler ol­ma­dık­ça kul­la­nıl­ma­ma­lı­dır.

Yan E.:Kus­ma vebu­lan­tı ti­pin­de gast­ro­in­tes­ti­nal bo­zuk­luk­lar, sto­ma­tit ve ri­no­re(bu­run akın­tı­sı), ür­ti­ker, baş ağ­rı­sı, ku­lak çın­la­ma­sı, na­di­renaler­jik de­ri re­ak­si­yon­la­rı oluş­tu­ra­bi­lir. Özel­lik­le ast­ma­tik has­ta­lar­dabron­kos­pazm ya­pa­bi­lir.

Etkileş.:Mu­ko­mo­di­fi­ka­törbron­şik­ler, at­ro­pi­nik sek­res­yon ku­ru­tu­cu mad­de­ler ve an­ti­tüs­sif­ler­lebir­lik­te alın­ma­ma­lı­dır. Tet­ra­sik­lin­ler (dok­si­sik­lin ha­riç), ay­rıay­rı pe­ri­yot­lar­da ve ase­til­sis­te­in­den en az 2 sa­at­lik ara­lar­la uy­gu­lan­ma­lı­dır.

Doz Önerisi: Muconex Efervesan Tablet: Yetişkinler ve 14 yaş üzeri çocuklaragünde bir kez 1 tablet (600 mg asetilsistein) veya günde iki kez ½ tablet sudaeritilerek içirilir. 6-14 yaş arası çocuklara günde 1 kez ½ tablet sudaeritilerek içirilir. Her Efervesan Tablet 311 mgsodyum içermektedir. Düşük sod­yum diyetinde olan hastalarda sodyum içeriği dik­ka­tealınmalıdır.Muconex Şurup: Solunumyolu hastalıklarında artmış sekresyo­nu azaltmak ve atılı­mı kolaylaştırmakamacı ile 2 yaşın altındaki çocuklarda 200 mg/gün (5 mL/gün), iki eşit dozda, 7yaşına kadar olan çocuklarda 400 mg/gün (10 mL/gün), iki eşit dozda, 7 yaşındanbü­yüklerde ve erişkinlerde; 600 mg/gün (15 mL/gün), bir kerede veya üç eşitdoza bölünerek, semptomlarda iyileşme sağ­lanın­caya dek (8-10 gün)kullanılması önerilir. Parasetamol zehirlenmesinde antidot olarak yükleme dozu140 mg/kg, sürek dozu 4 saatte bir 70 mg/kg (17 doz) şeklinde kullanılabilir.

Muconex adlı ilacın fiyatı için tıklayın<< Geri


 Medikal Bilgi
 Sağlık
 Tıp Sözlüğü  Biyoloji Sözlüğü
 Ansiklopedi  İlaç Fiyatları
 Gebelik  Mineraller
 Cinsel Terimler Sözlüğü
 TUS Hakkında  Kaplıcalar
 Renk Körlüğü Testi  Full Text Dergiler
 Bebeğiniz Ne Zaman Doğacak ?
 Tahmini yumurtlama gününüzü hesaplayın
 Bebeğinizin boyunu hesaplayın
 İlk Yardım  Bebek İsimleri
İdeal Kilonuzu, Günlük Enerji İhtiyacınızı Öğrenin
 Zayıf mı? Şişman mı?  Kalori Tabloları
 Hastalıklar  Vitaminler
 İlaç Klavuzu  Aloe Vera
Vademecum (İlaç Bilgileri)  Şifalı Bitkiler
 Yazılar
 Medikal Kitap
Yayındaki Türkçe ve Yabancı Kitap Tanıtımları
 Medikal Anket
Hangi korunma yöntemini kullanıyorsunuz?

Prezarvatif
Spiral
Dışarı boşalma
Doğum kontrol hapı
 Rastgele 2 Kitap
Tavsiye


Hakkımızda | Reklam | Kullanım Şartları | Basında TurkMedikal.net | Webmasterlar İçin | İçerik Ortaklığı | İletişim | Vademecum (İlaç Bilgileri)
Aloe Vera | Üyelik | Dükkan | Kitaplar | Hastalıklar | İlk Yardım | Rehber | Nöbetçi Eczaneler | Sağlık Ansiklopedisi

TurkMedikal.NET bir ZA Host Web Hosting ve Zahmaci Web Tasarım Sitesidir
Dmoz Directory | Astroloji | Walpapers | Kumluca | Hastalıklar
Carpets and Rugs | Holy Books
Elmalı | Kemer | Korkuteli | Serik | Akseki